Viljandi volikogu tõstis lasteaiamaksu pika vaidluse järel

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Kuues Viljandi lasteaias hakkab uuest aastast kehtima senisest vähemalt kolmandiku võrra suurem kohatasu, sest linnavolikogu kinnitas pärast pikka vaidlust sellise otsuse.

Hinnatõusu vastu astusid opositsioonipoliitikud. Nad uurisid eeskätt seda, kas ja kui palju nägid linnavalitsuse liikmed vaeva, et leida 70 000 eurot, mida lapsevanematelt lisaks oodatakse, linnaeelarvest mõne muu kulutuse arvelt. Nii linnapea Ando Kiviberg kui abilinnapea Ardo Agasild kinnitasid, et seda tehti korduvalt, kuid teist võimalust ei leitud.

Linn vajab raha, et tõsta uuel aastal lasteaiaõpetajate palka.

Pikk vaidlus

Reformierakonna esindajaid Kalvi Märtinit ja Loit Kivistikku sellised vastused ei rahuldanud. Nende meelest oleks pidanud hinnatõusu arutama koos järgmise aasta eelarvega, sest siis oleksid ka volikogu liikmed saanud kaasa rääkida, kas kõik sinna kavandatud kulutused on vajalikud või võiks sealt leida raha lasteaedade tarbeks. Linnapea avaldas selle peale valmisolekut saata eelnõu teisele lugemisele ehk jätta otsustamine detsembrisse, kui volikogul on uue aasta eelarvekava käes.

Võimuliidu poliitikud leidsid siiski, et otsuse eelnõu on kinnitamiseks küps, ning 16 poolt- ja üheksa vastuhäälega see kinnitatigi. Erakorraliselt oli hääletamine nimeline, et iga soovija saaks protokollist vaadata, kes oli otsuse poolt ja kes vastu.

Neljas lasteaias on järgmisel aastal kohatasu senise 35,50 euro asemel 46,80 eurot ning kahes lasteaias kerkib see 50,70 euroni. Volikogu hääletas seejuures maha hariduskomisjoni ettepaneku tõsta ka linna suurimas lasteaias Midrimaa kohatasu 50,70 euroni, sest selle maja on hiljuti täielikult renoveeritud ning komisjoni liikmete hinnangul peaks mugavamates majades olema kohatasu suurem.

Mängupesa lasteaia hoolekogu pöördumine, milles lapsevanemate esindajad palusid volikogu eelnõu kinnitamata jätta, leidis käsitlust vaid põgusalt küsimuste rubriigis ning volikogu esimees Randel Länts lubas istungi lõppedes, et hoolekogu saab vastuse seaduses ettenähtud korras.

Hoolekogu etteheidet, et selle liikmeid ei informeeritud enne hinnatõusu eelnõu esitamist ega kutsutud ka aruteludele, kommenteeris linnapea, et linnajuhid teavitasid lasteaedade juhte.

«Leidsime, et teavitus lasteaedade juhtide kaudu on olnud piisav,» selgitas Kiviberg.

Raha palkadeks

Lasteaedade juhatajad said hinnatõusu plaanist teada 28. oktoobril, kuid sellel koosviibimisel ei öeldud neile, kui suurel määral hinda kavatsetakse tõsta. «Mõistame, et hoolekogude teavitamine on vajalik. Seda võiks teha ja peaks tegema,» lisas Kiviberg.

Linnavalitsus kinnitas, et kogu lasteaiamaksust saadav raha läheb lasteaedadele. Sellega kaetakse majanduskulusid ning tõstetakse õpetajate palka. Vähem kui 460 eurot kuus saavad töötajad võivad palgatõusu loota 1. jaanuarist, ülejäänud 1. septembrist.

Vastavalt seni kehtinud määrusele oleks kohatasu uuest aastast Viljandis kerkinud igal juhul, sest see on seotud alampalgaga, mis jaanuaris tõuseb 355-lt 390 eurole. Volikogu suurendas aga seda protsendimäära, mis kohatasu lapsevanemale maksma hakkab.

Tagasi üles
Back