Viljandi lasteaia vanemad hakkasid hinnatõusule vastu

Viljandi lasteaedades kerkib kohatasu hind alates jaanuarist.

FOTO: Marko Saarm / Sakala

Viljandi Mängupesa lasteaia hoolekogu soovib täna kogunevalt volikogult, et see jätaks kavandatava hinnatõusu ära. Volikogu juhi arvates lasteaiakoha maksumust täna ikkagi tõstetakse.

Esmaspäeva õhtul kogunes Männimäel asuva Mängupesa hoolekogu erakorralisele istungile ning otsustas, et pole hinnatõusuga päri. Teisipäeval saatis hoolekogu juht Maarika Õmblus Viljandi volikogule sellekohase pöördumise. Lisaks avaldavad lapsevanemad imestust, et hoolekogude liikmeid hinnatõusu arutelule ei kutsutud.

Ülejäänud viie lasteaia hoolekogud hinnatõusu arutanud ei ole, sest pärast eelnõu valmimist ja avalikuks tegemist pole nad koos käinud.

Hinnatõus on poliitiline otsus

Viljandi volikogu esimees Randel Länts ütles eile, et hoolekogude tagaplaanile jätmine polnud küll õige, kuid hinnatõusu elluviimist see ei takista.

«Kindlasti on sellisel teemal, mis puudutab otseselt inimeste rahakotti, mõistlik läbi rääkida võimalikult paljude osalistega,» tunnistas ta. «See on poliitiline otsus ning vastutuse selle hinnatõusu eest peavad võtma poliitikud.»

Mängupesa lapsevanemate pöördumisest hoolimata jääb Länts seisukohale, et hinnatõus on vajalik. «Kõik, kes vaatavad meie lasteaiaõpetajate palku, saavad aru, et need on väikesed. Aga töötasu ei suuda me tõsta ilma lapsevanemate osaluseta,» selgitas ta.

Viljandis teenib lasteaiaõpetaja kuus 680 eurot ja abiõpetaja 430 eurot. Riigi toel palka saavad algklassiõpetajad teenivad kuus keskmiselt 800 eurot.

Maarika Õmblus nõustus, et õpetajate palk on madal, kuid hoolekogu leidis ühiselt, et kavandatav hinnatõus on vanematele liiga järsk.

Mängupesa hoolekogu juht sai kavandatavast hinnatõusust teada ajakirjanikult, kes talle eelmise nädala lõpul helistas ja volikogu plaani kohta arvamust päris. «See uudis tuli mulle ootamatult ja pidasin hinnatõusu seetõttu paratamatuks,» lisas ta.

Järgmisel päeval uuris ta lasteaia direktorilt, kas ta on unustanud viimase hoolekogu koosolekul nii tähtsa teema arutamise ära, kuid sai siis teada, et info hinnatõusu kohta jõudis lasteaeda pärast hoolekogu viimast korralist koosolekut. Seetõttu otsustatigi erakorralisel istungil teha volikogule pöördumine ja paluda hinnatõus ära jätta, sest enamikul lapsevanematest jääb palk uuel aastal samaks nagu praegu.

Alampalga ja protsendi suurenemine

Viljandis on kogu selle sajandi kehtinud kord, et lasteaiakoha eest peavad lapsevanemad tasuma kümme protsenti Eestis kehtivast alampalgast kuus. Sellele lisandub toiduraha, mis igal tööpäeval lasteaias käiva lapse puhul on umbes 65 eurot kuus. Kui lasteaias on ühest perest kaks last, tehakse teisele lapsele kohamaksu soodustust ning lasterikastelt peredelt raha ei küsita. Sel põhjusel on umbes 150 lapsele lasteaiakoht tasuta. Üldse käib Viljandi lasteaedades ligi tuhast last.

Uuest aastast kerkib alampalk ja see tooks igal juhul kaasa umbes nelja euro suuruse hinnatõusu. Lisaks kavatseb linn täna kergitada lasteaiatasu protsente nii, et neljas lasteaias hakkaks koht maksma 12 protsenti ja kahes lasteaias 13 protsenti alampalgast. See tähendab, et lapsevanema kogukulu tõuseb 75–80 euroni kuus.

Kui volikogu tänasel istungil hinnatõusu arutama hakkab, on volikogu opositsioonis otsustajate seas Maarika Õmbluse abikaasa Karl Õmblus.

Lasteaia hoolekogu juhataja kinnitusel ei puutu tema perekondlik side Karl Õmblusega kuidagi asjasse. «Volikogule saadetud pöördumine on hoolekogu, mitte minu oma,» selgitas ta. «Hea meelega oleksin palunud pöördumisele alla kirjutada hoolekogu aseesimehel, aga teda polnud esmaspäeval paraku kohal. Nii tuli mul endal see pöördumine allkirjastada.»

Pöördumine

Mängupesa Lasteaia hoolekogu pöördub Viljandi Linnavolikogu poole taotlusega mitte toetada lasteaia õppemaksu tõstmist.

Kuna järgmisel aastal tõuseb ka miinimumpalk, suurendab õppemaksu tõus 10 protsendilt 12 protsendile õppemaksu tegelikult 31,8 protsendi võrra, 35,50 eurolt 46,80 eurole.

Hoolekogu leiab, et nii järsk hinnatõus on vanematele liialt koormav. Juba praegune õppemaks koos toidurahaga on paljudele vanematele ülejõu käiv.

Alles hiljuti väitis Viljandi linnapea Sakalas, et linna juhtimine ei ole kunagi varem nii avatud olnud. Selle taustal on kummastav, et ei lasteaeda ega hoolekogu ole teavitatud planeeritava hüppelise hinnatõusu põhjustest. Linnavalitsus lihtsalt teavitas lasteaedade direktoreid volikokku minevast eelnõust.

Usume, et Viljandi on jätkuvalt laste- ja noortesõbralik linn ning volikogu kaalub teisi alternatiive lasteaiaõpetajate palga tõstmiseks. Samuti loodame, et tulevikus arutatakse lapsi ja lasteaedasid puudutavad küsimused eelnevalt kaasates ja avatult läbi lasteaedade hoolekogudega.

Tulenevalt eelnevast palume volikogu liikmetel praegusel kujul ettevalmistatud eelnõu mitte vastu võtta.

Maarika Õmblus,

lasteaed Mängupesa hoolekogu esimees

Tagasi üles
Back