Sadakond olustverelast vaidleb Eesti Postiga postkastide üle

Praegu käivad Olustvere Päikese ja Keskuse tänava kortermajade elanikud posti võtmas nendest sinistest grupikastidest.

FOTO: Joel Urbel / Sakala

Peaaegu sada Olustvere kortermajade inimest on sattunud kummalisse vaidlusse: nad tahaksid osta trepikodadesse uued postkastid, kuid Eesti Post eelistaks need paigaldada oma kulul, ainult et teise kohta.

Seni on kuue kortermaja kirjad, ajalehed ja arved toodud sinistesse grupipostkastidesse, mis asuvad majade vahel eraldi varjualuses. Grupikaste on postifirma paigaldanud oma raha eest juhul, kui see võimaldab kanderingi lühemaks teha.

Et grupikastid asuvad valgustamata kohas ning nende ümbrus on talviti sageli libe, leidsid majade üha eakamaks saavad elanikud, et märksa mugavam oleks käia posti järel trepikojas. 5. augustil saatsidki nad Eesti Posti Viljandi kandekeskusele kirja, milles avaldasid soovi eemaldada vanad õues asetsevad grupipostkastid ning paigaldada uued kortermajade trepikodadesse.

Majas elav Ülle Püssa rääkis, et augusti algul teele läkitatud kirjale ametlikku vastust ei tulnud, kuid kandekeskus teatas telefoni teel, et postifirma võimaldaks asendada vanad väljas olevad grupikastid uutega ning katta poole kuludest. Püssa sõnul selline pakkumine majaelanikke ei rahuldanud ning seetõttu saadeti augusti teisel poolel uus kiri, seekord 96 allkirjaga, milles selgitati uuesti, et soovitakse saada postkastid kortermajade trepikodadesse.

Ka teisele kirjale ei vastanud kandekeskus Püssa sõnul ametlikult kirja teel, vaid oli 14. augustil kõikide kortermajade ustele paigaldanud sildikese teatega, et vanad grupikastid asendatakse uutega ning soovide ja ettepanekutega on võimalik kandekeskuse poole pöörduda 18. augustini.

Grupikastid ei rahulda elanikke

Ülle Püssa sõnul elab kõnealustes kortermajades Päikese tänav 1 ja 4 ning Keskuse tänav 1, 3, 5 ja 7 palju vanureid, kellel on pimedatel sügis- ja talvekuudel äärmiselt ebamugav postkastideni jõuda.

Päikese tänav 4 majas elav vanaproua Heli Raud, kes samuti kuulub 96 pöördumisele allakirjutanu hulka, kurtis, et vihm ja lumi rikuvad väljas kastides posti, ümbrus on valgustamata ning sageli on seal ka väga libe.

Püssa rõhutas, et ei soovi Eesti Posti ja kandekeskusega tülitseda, vaid lihtsalt ootab, et elanike palvele vastu tuldaks.

Eesti Posti Viljandi kandekeskuse juht Egle Starostin rääkis, et praegu on Olustvere elanikega käimas läbirääkimised, kuidas neile posti edaspidi kätte toimetada. «Soovime uuendada sealseid grupikaste, teavitasime elanikke sellest ning andsime võimaluse tagasisideks ja ettepanekuteks, mida saab esitada  esmaspäevani,» rääkis Starostin. Ta tõdes, et elanikud andsidki neile tagasisidet, et grupikastid võiksid olla trepikojas sees.

Nii Egle Starostin kui Eesti Posti pressiesindaja Kadri Tonka märkisid, et läbirääkimised Eesti Posti ja Olustvere elanike esindajate vahel käivad ning ettepanekuid ja soove analüüsitakse, et jõuda siis kõiki rahuldava kokkuleppeni.

«Vaatame oma protsessid üle ning kui selgub, et meile on efektiivsem paigaldada postkastid trepikodadesse, siis me seda ka teeme. Kui selgub, et tõhusam on jätkata praeguse asukohaga, jääme praeguse pakkumise juurde,» ütles Starostin.

Eesti Posti pressiesindaja Kadri Tonka selgitas, et postkastide trepikodadesse paigaldamine teeks kanderingi pikemaks, sest postiljon peaks viima saadetised eraldi igasse trepikotta.

Ülle Püssa ja Heli Raud kinnitasid samas, et nad ei soovigi Eesti Postilt rahalist toetust, vaid lihtsalt luba postkastide korterelamute koridoridesse paigaldamiseks.

Sama mure on olnud varemgi

Seesugune probleem pole Olustvere elanikele uus. Samasuguse murega seisis 2009. aastal silmitsi  Põllu tänav 2 elanik Marje Riisi, kes pärast pikka paberitööd suutis siiski seadustele toetudes Eesti Postile ja kandekeskusele põhjendada, miks see kortermaja soovib saada postkastid koridori.

Riisi rääkis, et ka tema palvele vastati algul eitavalt, kuid ta jäi siiski endale kindlaks ning lõpuks tuldi talle vastu.

Marje Riisi selgitas, et postkastide kortermajadesse kolimise puhul tuleb Eesti Postile ja kandekeskusele esitada täpsed nimekirjad ja aadressid, et ei tekiks segadust, kuhu post edaspidi viia. Tema sõnul peab kortermaja uks olema lukust lahti, talvel tee lumest puhastatud ning postkastide ees ei tohi olla rattaid või kelke. Riisi lisas, et kui need tingimused täidetud on, ei tohiks takistusi olla.

Ta ütles, et püüab hetkel Ülle Püssat ja teisi murelikke korterielanikke oma kogemusele tuginedes aidata. «Oleks ju loogiline, et meie muutuvas ja arenevas ühiskonnas liiguvad asjad ikka paremuse poole,» leidis Riisi.

Tagasi üles