Tarvastu vald plaanib kaks kooli kinni panna

Tõenäoliselt peavad need esimese, teise, kolmanda ja kuuenda klassi õpilased, kes eile pärastlõunal Suislepa lasteaia-algkooli pikapäevarühmas õppisid, üsna pea uue kooli leidma.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Tarvastu vallavalitsusel on plaanis sulgeda Suislepa ja Kärstna kool. Lapsevanemad on aga seda meelt, et vähemalt neljanda klassini peaks Suislepas koolitarkust jagatama ka edaspidi.

Vallavalitsuse eelnõu kohaselt, mida tutvustati kolmapäeva õhtul Tarvastu valla hariduse laiendatud ümarlaual, peaksid senised Suislepa ja Kärstna õpilased hakkama käima umbes 14 kilomeetrit eemal Tarvastu gümnaasiumis.

Mustla asemel Tõrva

Suislepa kooli direktori Tiiu Rõõmu sõnul on paljud lapsevanemad öelnud, et kui kool kaob, panevad nad oma lapsed hoopis Tõrva gümnaasiumi.

«Väiksed, esimese kuni neljanda klassi lapsed peavad niimoodi sõitma – see on ikka jube!» leidis Suislepa lasteaia-algkooli hoolekogu liige Esta Hainsalu, kes osaleb hariduselu ümarlaua töös.

Selle esimene koosolek peeti tema ütlemist mööda 7. veebruaril. Seal selgitas vallavalitsus, et lapsi jääb järjest vähemaks, riik enam väikseid koole ei toeta ja seepärast ei ole võimalik neid pidada. Hainsalu pöördus seepeale haridusministeeriumi poole, kust talle väideti risti vastupidi, et pearaha antakse nii esimesele kui teisele kooliastmele sel aastal tunduvalt rohkem.

Tarvastu vallavanema Alar Karu sõnul toovad riiklikud muudatused hariduse rahastamises vallale 54 000-eurose miinuse. Riigi toetus jäi eelmise aastaga võrreldes enam-vähem samaks, aga rahapuuduse tingib õpetajate miinimumpalga tõus ning kõik Tarvastu valla hallatavad asutused ei ole vallavanema sõnul nõus tegema oma eelarves kärpeid, et tagada Suislepas kooli jätkamine.

Karu ütles, et vald on valmis panema mikrobussi väiksemate klasside lapsi Tarvastu gümnaasiumisse sõidutama.

Tiiu Rõõm ei ole aga veendunud, et õpilaste vedamine võiks kokkuvõttes odavam tulla. «Seda enam et arvutusi pole selle kohta tehtud. Vähemalt meile pole seda väljendatud,» lausus ta.

Esta Hainsalu oli oma sõnul eeldanud, et kolmapäevasel kokkusaamisel on võimalik asjaosalistel vallavalitsusele teisi võimalusi välja pakkuda. «Aga meie juurde tuldi juba paikapandud eelnõuga ja kui ma küsisin, et kuhu jääb sisuline arutelu, oli vallavanem väga üllatunud,» ütles ta.

Ka Tiiu Rõõm ütles, et lapsevanemate soove pole piisavalt arvestatud ja külaelanikud pole koosolekutel oma küsimustele vastuseid saanud.

Vallavanem Alar Karu pidas sellist kriitikat ülekohtuseks. Tema väitel oli enne mainitud kolme kohtumist veel mitu arutelu, millest võtsid osa kõikide koolide juhid, volikogu ja vallavalitsuse esindajad, nõunikud ja hoolekogude esindajad.

«Ja kui me rääkisime nendega viie aasta perspektiivist, oligi kõige populaarsem valik jätta alles üks kool ja koondada lasteaiad ühise juhtimise alla,» rääkis Karu.

Arengukava andis kindlust

Seni olid kõik vallaelanikud veendunud, et Suislepa kooli sulgemine ei ohusta. Nimelt on valla arengukavas selgelt kirjas, et kool pannakse kinni siis, kui sinna jääb vähem kui 12 õpilast. Praegu käib Suislepa koolis 15 õpilast ja kui see praegusel kujul säiliks, lisanduks uuel õppeaastal kolm last.

«Arengukavasse on see 12 lapse piir pandud just senise haridusministeeriumi rahastamismudeli alusel,» selgitas Alar Karu. «Meil ei oleks praegu üldse põhjust Suislepa küsimust arutada, kui kehtiks endine rahastamissüsteem. Vald hoiaks hea meelega maakoole lahti, aga kas me oleme süüdi, kui riik võtab raha ära?»

Kärstna koolis käiks tuleval õppeaastal esimesest kuni kolmanda klassini kokku kolm õpilast ning selle kooli sulgemine on mõistetav. Seda tõdes ka Kärstna kooli direktor Anu Roht. «Aga kui meil oleks 15 last või rohkem, siis seisaks kogu meie väike kollektiiv selle eest, et need lapsed saaksid käia kodu lähedal koolis,» lisas ta.

Üks lasteaiarühm jääb kõnealuse eelnõu järgi igal juhul nii Suislepa kui Kärstna mõisa majja. Kas need lähevad ühtse juhtimise alla, on veel selgusetu.

Esta Hainsalu rääkis, et oli Tartust Suisleppa kolinud just nimelt lasteaia ja kooli pärast. Tema laps peaks 1. septembril minema Suislepa kooli esimesse klassi. «Kui see kool kaob, liigun mina siit vallast mujale, sinna, kus mu lapsel oleks võimalik omal jalal kooli minna. Mustlasse ei kavatse ma kolida,» ütles ta.

Tiiu Rõõmu teada keerlevad paljudel peas samasugused mõtted. Ta lisas, et peab isegi elukohta vahetama. Olles mõne volikogu liikmega rääkinud, tundub Rõõmule võimalus, et Suislepa kool mingil kujul alles jääb, väga ebatõenäoline.

Tarvastu vallavolikogu koguneb valla haridusvõrgu korraldamist otsustama järgmisel kolmapäeval.

Tagasi üles
Back