Linna ülekäigukohad ootavad turvalisi lahendusi

Praegusel pimedal ajal tuleb autoteele astudes väga tähelepanelik olla.

FOTO: Aivar Aotäht / Sakala

Viljandi linnavalitsus arutas esmaspäevasel istungil linna ülekäiguradade ja -kohtade valgustamise teemat ning saatis need liikluskomisjonile kooskõlastamisele.

Linnavalitsuse majandusameti juhataja Reevo Maidla sõnul soovitakse liikluskomisjonile saadetud tingimustega parandada liiklusohutust ülekäiguradadel. «Eesmärk on, et linna ülekäigurajad ja -kohad oleksid võimalikult hästi valgustatud,» sõnas Maidla.

Tingimused on tuletatud Ameerika transpordiameti uuringust, mille kohaselt peab ülekäiguraja valgustus olema sõidutee üldvalgustusest märkimisväärselt võimsam ning katma kogu laiuses ülekäiguraja ja sellega piirnevad kõnniteed. Valgustit kandvad mastid ja ülekäiguraja tähistusega liiklusmärkide postid ei tohi varjata jalakäija liikumist kõnniteel.

Maidla sõnul suunati tingimused liikluskomisjoni, et arutada linna ülekäiguradade- ja kohtade temaatikat kitsamalt.

Liiklusseadusest tulenevalt on ülekäigukoht sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks jalakäijale ettenähtud, arusaadavalt rajatud ja asjakohaselt tähistatud teeosa, kus jalakäijal ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalakäija ületab ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.

Ülekäigurada on jalakäijale sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks ettenähtud, asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgisega tähistatud sõidutee, jalgrattatee või trammitee osa, kus juht on kohustatud andma jalakäijale teed.

Tagasi üles