Keskkonnainvesteeringute keskus on loodus- ja mõisaparkide arendamiseks andnud 6,35 miljonit eurot ning kõige suurema osa sellest on endale saanud Viljandimaa.