Viljandimaal on kõige vähem registreeritud töötuid

Töötukassa Viljandi büroo.

FOTO: Elmo Riig

Registreeritud töötuse määr oli detsembri lõpus Viljandimaal madalam kui üheski teises Eesti maakonnas.

Detsembri viimasel päeval oli Viljandimaal registreeritud töötuse määr 3,8 protsenti ehk teisisõnu oli töötukassas arvel 971 inimest.
2013. aasta keskmiselt oli Viljandimaa registreeritud töötuse määr 4,0 protsenti, samas kui 2012. aastal oli vastav näitaja 4,6 protsenti. Seega langes registreeritud töötuse määr maakonnas aastaga 0,6 protsenti ehk sarnases suurusjärgus Eesti keskmisega.
Üle Eesti detsembris registreeritud töötute arv suurenes. Kuu lõpus oli kogu riigi peale kokku töötuna arvel 33 520 inimest ehk 5,1 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. 2013. aasta kokkuvõttes registreeritud töötute arv siiski langes.
Detsembris registreeris end töötukassas 5 096 uut töötut ning aitas tööle või iseseisva ettevõtluse juurde 2 159 inimest. Toetudes eelnevatel kuudel tehtud võrdlustele töötukassa andmetega töötuskindlustusmakse laekumise kohta võib väita, et tegelik hõivesse liikujate arv on veelgi kõrgem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, et nad on leidnud uue töökoha.
2013. aasta keskmiselt oli töötukassas arvel 37 062 inimest ehk ligi 6000 võrra vähem kui 2012. aastal. Registreeritud töötuse määr langes seega 2012. aasta 6,6 protsendi pealt 2013. aastal 5,7 protsendi peale.
Kuigi registreeritud töötus on ligi neli aastat olnud langeva trendiga, on see langus onud aasta-aastalt veidi aeglasem. Seejuures jäi registreeritud töötute arv 2013. aastal ikkagi veidi kõrgemaks, kui see oli masu eelsetel aastatel.
Kõrgeim oli detsembri lõpus registreeritud töötuse määr Valgamaal (9,1 protsenti) ja Ida-Virumaal (8,7 protsenti).
Töötukassa vahendatud tööalasel koolitusel osales detsembris Eestis 2 085 ja tööotsingu koolitusel 1 036 inimest. Tööpraktikal osales 412, tööharjutusel 505 ning tööklubis 420 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 519 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 37 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 59 uut töökohta. Palgatoetusega oli detsembris töötamas 1 419 inimest. Lisaks osales veel 1 204 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes.
Töötukassa maksis detsembris töötuskindlustushüvitist 9 855 inimesele ehk 26 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 368 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 3,1 miljonit eurot.
Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa detsembris 405 inimesele. Keskmine detsembris määratud hüvitis oli 1 503 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 737 000 euro.
Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa detsembris 189 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1 920 eurot ning hüvitisteks maksti detsembris üle 596 tuhande euro. 2013. aasta jooksul maksti koondamise korral makstavat kindlustushüvitist välja kokku 9,3 miljonit eurot ning tööandja maksejõuetushüvitist 3,5 miljonit eurot.

Tagasi üles
Back