Komisjon jättis bussifirma vaidlustuse rahuldamata

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Riigihangete ameti juures asuv vaidlustuskomisjon jättis rahuldamata aktsiaseltsi Mulgi Reisid esitatud vaidlustuse Viljandi maavalitsuse riigihankes «Avalik liinivedu Viljandi maakonna bussiliinidel».
 


Ühtlasi jäid komisjoni otsusega bussifirma kanda vaidlustuse esitamisega seotud kulud — tasutud riigilõiv 20 000 krooni.

21. aprillil esitas aktsiaselts Mulgi Reisid riigihangete ameti juures asuvale vaidlustuskomisjonile vaidlustuse, paludes tunnistada kehtetuks maavanema korraldus selles osas, millega tunnistati edukaks aktsiaseltsi MTG ja osaühingu Automen pakkumised Lõuna-Viljandimaa, Põhja-Viljandimaa ja Viljandi linnalähiliinide liinigrupis. Mulgi Reiside vaidlustuse järgi oleks maavalitsus kui hankija pidanud need pakkumised tagasi lükkama, sest Mulgi Reiside tehtud arvutuste kohaselt on pakkumise maksumus põhjendamatult madal.

«Vaidlustuskomisjoni 13. mail tehtud otsuse kohaselt on maavanema korraldus igati õiguspärane,» kinnitas Viljandi maavalitsuse jurist Marju Lepmets.

Vaidlustuskomisjoni otsuse peale võib esitada kaebuse halduskohtule seitsme päeva jooksul otsuse avalikult teatavaks tegemise päevast arvates.

«Seaduse järgi ei ole vaidlustuse läbivaatamise ajal lubatud hankelepinguid sõlmida,» lisas Lepmets. «Peatatud hankemenetlus jätkub ja hankelepinguid saab sõlmida kõige varem 14 päeva möödumisel vaidlustuskomisjoni otsuse tegemisest ehk siis mitte enne kui 28. mail.»

Marju Lepmetsa kordas varem öeldut, et maavalitsusele on selles küsimuses endiselt kõige tähtsam, et bussivedu toimiks ja inimeste heaolu ei kannataks. «Bussid sõitsid eile ning sõidavad täna ja homme,» kinnitas ta.

Tagasi üles