Hooldamata kõnnitee võib kinnistuomanikule tuua trahvi

Linna majandusameti juhataja Reevo Maidla

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Külmade saabudes jäise rüü saanud tänavate tõttu tuletab Viljandi linnavalitsus kinnistuomanikele meelde, et neil lasub kohustus hooldada oma kinnituga piirnevat kõnniteed.

«Linnavalitsus vastutab sõiduteede ning linnale kuuluvate tänavate hooldamise eest ning selleks on sõlmitud ettevõtetega talitööde lepingud. Kinnistuga piirnevaid kõnniteid tuleb aga omanikel endil hooldada,» rõhutas majandusameti juhataja Reevo Maidla, kelle sõnul on sedasi Viljandis talitatud juba aastaid.

Libedusetõrjeks tuleb kasutada pae- või graniitsõelmeid, peenfraktsiooniga killustikku, liiva ja vajaduse korral kloriide. Kõnnitee tuleb muuta kaasliiklejatele ohutuks kogu kinnistu ulatuses ning puhastada lumest ja jääst kõik avalikult kasutatavad välistrepid, samuti hoovide sissesõiduteed.

Kõnealune kohustus on sätestatud ka Viljandi heakorraeeskirjas, mille rikkumise eest võib omavalitsus määrata isikule kuni 400 euroni küündiva rahatrahvi. Sama seadus lubab juriidilist isikut karistada maksimaalselt 1300 euroga.

Viljandi linnavalitsuse pressiteates seisab, et juba sel nädalal viib heakorraga tegelev ametnik mitme kinnistu omaniku postkasti libedustõrjet puudutava märgukirja. Reevo Maidla sõnul on märgukirja viimine esimene ja kõige leebem samm, tuletamaks kinnistuomanikele meelde, et aeg on hakata talitööd tegema.

Tagasi üles