Noortekogu ootab hakkajaid liikmeid

Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist ja alaealiste komisjoni sekretär Riina Tootsi

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Viljandimaa noortekogu ootab endaga liituma kõiki maakonna noori, kes soovivad teiste heaks midagi teha ning noortevaldkonna arendamisele kaasa aidata.


«Viljandimaa noorte osaluskogu ehk noortekogu on loodud selleks, et võimaldada noortel osaleda otsustusprotsessides ning kaitsta oma huvisid neid puudutavates valdkondades maakondlikul tasandil,» selgitas Viljandi maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Riina Tootsi.

Noortekogu, mille Viljandi maavalitsus lõi 2006. aastal, on seadnud missiooniks aidata kaasa noortevolikogude loomisele maakonna omavalitsustes. Ühendus organiseerib regionaalseid üritusi ning teeb koostööd nii noortekeskuste, organisatsioonide, asutuste kui üksikisikutega.

Noortekogu liikmeks võivad olla nii organisatsioonide esindajad kui mitteorganiseerunud noored vanuses 15—26 aastat.

«Kõik Viljandimaa noored, kes soovivad noortekokku kuuluda, võiksid 20. maiks endast märku anda meiliaadressil riina.tootsi@viljandimaa.ee. Meilile tuleks lisada oma nimi, vanus, tegevusala ning lühike enesetutvustus,» kõneles peaspetsialist.

Noortekogu koosolek on planeeritud 28. maile.

Viljandimaa noortekogu esimees Meeli Kõll ütles, et liitujatele pakutakse kohe võimalust kaasa lüüa rahvusvahelises projektis «Eesti ja Läti noored hüppavad koos otsustajatega noorte osalusmetroo peale».

«Projekti mõte on tutvustada noortele nende võimalusi oma ideede elluviimiseks, soodustada noorte ja ametnike suhtlemist ning teha kõike seda läbi toreda tegevuse,» rääkis Kõll. «Korraldame kahepäevase noortefoorumi, noortevahetusi — saadame noori Lätisse, spordiüritusi ja ümarlaudu. Ettevõtmine lõpeb suure peoga Eesti-Läti piiril, kus esinevad noortebändid mõlemast riigist.»

Põhikirja järgi on ühenduses kuni 30 põhiliiget, soovitatavalt kaks igast omavalitsusest. Selle kõrgeim organ on üldkoosolek, mis valib üheksaliikmelise juhatuse.

Viljandimaa noortekogu hakkab koos käima vähemalt neli korda aastas, sellele lisanduvad koolitused ja Eesti noorteühenduste liidu üritused.

Tagasi üles