Bussiveo hanke vaidlustuse läbivaatamine lükkus edasi

FOTO: Andrus Eesmaa / Järva Teataja

Riigihangete ameti vaidlustuskomisjon lükkas aktsiaseltsi Mulgi Reisid esitatud vaidlustuse läbivaatamise nädala võrra edasi.«Algul 5. maile kavandatud vaidlustuse läbivaatamine lükati vaidlustaja esindaja palvel edasi,» kinnitas Viljandi maavalitsuse jurist Marju Lepmets. «Riigihangete seadus näeb küll ette, et vaidlustused vaadatakse läbi seitsme tööpäeva jooksul, kuid vaidlustuskomisjoni viimase teate kohaselt on istung nädala jagu edasi lükatud,» lisas ta selgituse.

Marju Lepmetsa sõnul pole vaidluse läbivaatamise ajal lubatud hankelepinguid sõlmida ning peatatud hankemenetlus jätkub pärast seda, kui vaidlustuskomisjon on otsuse teinud.

Hankelepinguid saab sõlmida kõige varem 14 päeva möödudes vaidlustuskomisjoni otsuse tegemisest.

Esmaspäevaks, 26. aprilliks kavandatud Viljandimaa bussiveo hankelepingute sõlmimine firmadega Automen ja MTG lükkus edasi, sest üks pakkujatest oli esitanud Viljandi maavanema korralduse suhtes vaidlustuse.

Viljandi maavanema 2010. aasta 9. aprilli korraldusega kõrvaldati hankemenetlusest aktsiaselts ATKO Trans, kes oli esialgu tunnistatud edukaks kõigis Viljandimaa avaliku liiniveo gruppides, ning tunnistati edukaks osaühingu Automen ja aktsiaseltsi MTG esitatud pakkumused.

Lepmetsa sõnul on maavalitsusele selles küsimuses kõige olulisem, et bussivedu toimiks ja sõitjate heaolu ei kannataks. «Bussid sõitsid eile, sõidavad täna ja homme ning kindlasti ka pärast 1. juulit,» kinnitas ta.

Tagasi üles