Lõppes Päri ja Ramsi veetorustiku ehitus

Pärsti vallas valminud veetorustik tagab Päri küla ja Ramsi aleviku elanikele kvaliteetse joogivee.

FOTO: Marko Saarm/Sakala

1. novembril avatakse Pärsti vallas valminud veetorustik, mis tagab Päri küla ja Ramsi aleviku elanikele kvaliteetse joogivee. Projekti 2,1 miljoni eurosest kogusummast 1,5 miljonit tuli keskkonnainvesteeringute keskuse toel Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist.

Pärsti vallavanema Erich Palmi sõnul pole vee paranenud kvaliteet märkamata jäänud ilmselt ühelegi Ramsi ja Päri elanikule.

Üle kolme aasta kestnud projektiga viidi Pärsti vallas ühisveevarustus ja kanalisatsioonisüsteem kehtivate nõuetega vastavusse. Selleks taastati Päri külas ja Ramsi alevikus kokku ligi 4,7 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku ning 4,8 kilomeetrit joogiveetorustikku.

Nii Päri külla kui Ramsi alevikku rajati uued reoveepuhastid ning rekonstrueeriti senised veepumplad. Samuti ehitati Päri külla joogiveetöötlusjaam. Et vee- ja kanalisatsioonitorustik paiknevad teede all, said taastamistöödega korda ka mõlema asula teed.

Projekti viis ellu osaühing Ramsi VK ning ehitas osaühing Wesico Project. «Suurim väljakutse oli reoveepumplate käivitamine,» lausus Ramsi VK juhataja Maili Meister ning selgitas, et puhastid on projekti kõige tähtsamad ehitised.

Lisaks vee kvaliteedi parandamisele on projekt ka keskkonnasäästlik: vähenevad nii veevõrgu lekked kui lisavee kogus ühiskanalisatsioonis.

Tagasi üles
Back