Algab kevadise koristusprahi tasuta äravedu

Tänavu veetakse Viljandis kevadist koristusprahti tasuta ära 25. aprillist 6. maini.

FOTO: PEETER KÜMMEL/SAKALA

Tänavu veetakse Viljandis kevadist koristusprahti ehk biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid tasuta ära 21. aprillist 6. maini.


Koristusprahi äraveo soovist palub linnavalitsus teatada aktsiaseltsi Veolia Keskkonnateenused telefonil 435 5027 või 1919, samuti saab teatada e-postiaadressil viljandi@veolia.ee.

Lehed tuleb panna prügikottidesse ja umbes meetripikkused oksad siduda kimpudeks. Kogu praht tuleb ladestada võimalikult sõidutee äärde, et välistada prahiveol haljasalade kahjustamist.

Veel on palve, et prahikotte ei tõstetaks aiast välja tänavale enne, kui äraveosoovist on teada antud ja enam-vähem selgunud kuupäev, millal selles piirkonnas äravedu aset leiab. Nii ei jää prahikotid pikaks ajaks tänavale ootama, ei purune ja nende sisu ei paku huvi kurikaeltele. Kruntidel ja eramute aedades kevadist prahti põletada ei tohi.

Kevadise prahi hulka ei tohi panna metalli, olmetehnikat, paberit ning ohtlikke ja olmejäätmeid.

Vana olmetehnikat ja pakendijäätmeid saab tasuta ära anda Viljandi jäätmejaamas Pärnu maantee 36. Olmejäätmed tuleb panna segaolmejäätmete konteinerisse, neid tühjendatakse jäätmevedajaga sõlmitud lepingu järgi.

Tagasi üles
Back