Lõhejõgedel algas püügikeeld

15. oktoobrist 15. novembrini on lõhe ja meriforelli püük Eesti jõgedel täiesti keelatud.

FOTO: Madis Luik

15. oktoobrist 15. novembrini on lõhe ja meriforelli püük Eesti jõgedel täiesti keelatud. Inspektsioon võtab lõhejõed ja jõgede suudmealad keeluajal teravdatud tähelepanu alla.

Kui teatud lõhejõgedel oli septembrist 14. oktoobrini lubatud lõhelisi püüda kalastuskaardi alusel, siis nüüd kehtib 15. novembrini täielik püügikeeld kõigil lõhejõgel. Erandiks on ainult Jägala ja Narva jõgi, kus kalastuskaardiga on lubatud püüda ka sel perioodil.

Lisaks tuletab keskkonnainspektsioon kalastajatele meelde, et septembrist oktoobri lõpuni on suuremate jõgede suudmealadel keeluala ulatus tavapärase 1000 meetri asemel 1500 meetrit ning sellel alal on igasugune kalapüük keelatud.

Lisapiirangute ja kuuajalise püügikeeluga kaitstakse jõgedesse suunduvaid ja koelmutele kogunevaid lõhelisi.

Ilma püügiõiguseta püügi eest näeb seadus ette rahatrahvi füüsilisele isikule kuni 1200 eurot. Lisaks tuleb lõhe või meriforelli püüdjal tasuda keskkonnale tekitatud kahju, mis on vastavalt 450 või 150 eurot.

Keskkonnainspektsioon kontrollib lõhejõgesid oma jõududega ning kaasab reididele koostööpartnereid teistest järelevalveasutustest.

Tagasi üles