Jakobsoni gümnaasiumis tuleb infopäev

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Jakobsoni gümnaasium jagab 10. märtsil üheksanda klassi õpilastele teavet, millistes õppesuundades on võimalik sügisest selle kooli kümnendates klassides õppida.


Direktor Eero Järvekülje jutu järgi saab seal valida kolme õppesuuna vahel.Matemaatika-füüsika süvaõppes on pearõhk reaalainete matemaatika ja füüsika süvendatud õppel ning sellele lisandub joonestamise kursus. Reaalharu suund sobib neile, kes ei soovi tegelda füüsikaga nii süvendatult kui matemaatika-füüsika süvaõppes. Samas õpivad need noored informaatikat ja programmeerimise aluseid.Inglise keele süvaõppes tegeldakse süvendatult inglise keelega, millele lisaks antakse võõrkeeles mitu lisakursust. Üldharu on mõeldud õpilastele, kes ei soovi mingit ainet süvendatult õppida, kuid tahavad saada hea gümnaasiumihariduse.Noortele jagatakse infot ka kooli huvitegevuse ja klassivälise töö võimaluste kohta.Teabepäevast huvitatud õpilastel tuleb koguneda 10. märtsil kell 15 gümnaasiumi kolmandal korrusel asuvasse auditooriumi.

Tagasi üles