Restaureerijatelt oodatakse avaldusi

Restaureeritud uks Viljandi vanalinnas

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Viljandi linnavalitsus ootab 1. märtsini avaldusi restaureerimistoetuse saamiseks.


Restaureerimistoetust saavad taotleda mälestiste ja muinsuskaitsealale jäävate majade, samuti väljaspool muinsuskaitseala asuvate arhitektuurse väärtusega hoonete omanikud.

Viljandi linnavalitsuse arhitektuuri- ja planeerimisameti peaspetsialist Monika Rauba ütles, et avaldusi oodatakse ehitiste arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, tuulelipud, piirded jne) ja avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimiseks ning ehitise avariilise olukorra likvideerimiseks, samuti projektdokumentatsiooni koostamiseks.

Restaureerimistoetuse avaldus tuleb esitada linnavalitsuse arhitektuuri- ja planeerimisametile 1. märtsiks.

Avalduse vorm on kättesaadav linna koduleheküljel.

Tagasi üles