Auväärne kirjanduse õpetaja peab juubelit

29. märtsil tähistab Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse eriala kauaaegne õppejõud Kalju Lillepuu oma 70. sünnipäeva. Samal päeval esitleb sünnipäevalaps oma vastilmunud artiklikogumikku «Trükikirjad».

Kogumik koondab paarkümmend kirjandusloolist artiklit, millest üle poolte on varem ilmunud, peamiselt ajalehes «Sakala». Enamik neist tutvustab Viljandi ja Viljandimaaga seotud kirjanikke ning kirjandustegelasi nagu Ado Reinvald, Albert Kivikas, Johannes Semper, Mart Raud ja teised. Samuti saab kogumikust lugeda väliseesti kirjanikest Kalju Lepikust, Herbert Salust, Arved Viirlaiust, Helga ja Enn Nõust.

Mõnigi artikkel pakub uudset vaatenurka teemadele, mida seni on vaid riivamisi puudutatud. Vaatluse all on Johannes Barbaruse ja Hendrik Adamsoni roll eesti kirjandusloos.

Vanim artikkel on pärit 1977. aastast, värskemad on mullused. Raamatust saab lisaks kirjandusega seonduvale teada põnevaid fakte Viljandimaa kohta, näiteks kas või seda, et Viljandimaalt pärit Ado Grenzstein on toonud eesti keelde malemängu nimetuse.

Kalju Lillepuu alustas töötamist Viljandi Kultuuriakadeemias eesti keele ja kirjanduse õpetajana 1965. aastal. Ta on suur lastekirjanduse fanaatik ja on taasiseseisvunud Eestis teinud selle arendamisel palju tänuväärset tööd. Just tänu tema tegutsemisele koos soome sõpradega Tuglas-Seurast päästeti eesti lastekirjandus 1990. aastate algul madalseisust.

Kalju Lillepuud saab õnnitleda ning tema vastilmunud trükisega tutvuda 29. märtsil kell 16 Viljandi Kultuuriakadeemia kammersaalis.

Tagasi üles