Futurum 2 lõpetab aasta ühe tudengiga

Esimest õppeaastat tegutseva erakõrgkooli Futurum 2 üliõpilaste nimekirja on Viljandis praeguseks jäänud
vaid üks neiu.

«On küll naljakas,» tunnistas 21-aastane Kerli Kliimson, vastates küsimusele, mis tunne on olla erakõrgkooli ainuke tudeng.

Novembris, kui Futurum 2 Viljandis tegutsema hakkas, alustas seal õpinguid kuus inimest. Eri põhjustel on aga kõik peale Kerli Kliimsoni koolist lahkunud, viimane tema kaaslane oli õpingutest loobunud alles aprillis.

«Mina käin esimese kursuse ikka lõpuni ära,» kinnitas Kliimson. «Saan vähemalt mõned ainepunktid kirja ja kui juhtub, et kool siin tegutsemist ei jätka, on need võib-olla võimalik kuhugi üle kanda - esimese aasta ained ju paljudes kõrgkoolides kattuvad,» selgitas ta.

Tallinna lektorid sõitsid neiu sõnul Viljandisse kohale kuni aprilli alguseni, kui lisaks temale käis loengutel veel üks noormees. Praegu õpib ta aga Viljandi lektorite abiga ja õppejõudude saadetud materjalide põhjal.

«Aprillis said meil põhilised ained tegelikult juba läbi võetud ning jäid veel arvestused,» lisas Kliimson.

Neiu tõdes, et iseseisva töö osa koolis on väga suur, kuid seda ta ei pelga.

«Arvan, et see haridus, mille sealt saan, on päris normaalne. Kui see kool jõuaks ainult oma nime ka tuntuks teha!» rääkis ta. «Kui Viljandis õppetöö tuleval aastal edasi läheks, siis ikka jätkaksin.»

Õppeasutus plaanib jätkata

Rakendusliku erakõrgkooli, kolledži Futurum 2 juhatuse liige Tiiu Hints nentis Viljandi vähestest õpilastest rääkides, et kool jäi sügisel õppeaasta alustamisega hiljaks. «Õppetöö algas novembris ning ka reklaami sai vähe tehtud,» tunnistas ta.

Asutus plaanib Viljandis tegutsemist siiski jätkata ning hakata uue õppeaastaga pihta kohe 1. septembril.

Futurum 2 alustas Eestis õppetööd möödunud aasta novembris. Selles saab õiguskorralduse õppekava alusel õppida Tallinnas, Jõhvis, Pärnus, Viljandis ja Narvas. Lõpetajad omandavad juristi-asjaajaja kvalifikatsiooni.

Akrediteeringut õiguskorralduse õppekaval praegu veel ei ole. «Et õppekavale saaks akrediteerimist taotleda, peab kool olema töötanud kolm aastat,» lausus Hints.

Futurum 2 tudengitel on aga pärast kolme õpinguaastat võimalik jätkata õppetööd Tallinna kõrgkooli I Studium neljandal kursusel.

«Koostöölepingu kohaselt on Futurum 2 üliõpilastel võimalik need ained, mis meie õppekavas puuduvad, seal järele teha ning saada lõpetades endale veel teinegi, majandusjuristi eriala,» kõneles Tiiu Hints. Ta toonitas, et siis on tegemist juba ka akrediteeritud diplomiga.

Plaanis tegelda ka täiendusõppega

Juhatuse liikme sõnul on õppeasutusel plaanis tegelema hakata veel ümber- ja täiendusõppega. Tallinnas hakatakse välja õpetama pankrotihaldureid, müügijuhtide koolitus kavatsetakse aga tuua ka Viljandi õppepunkti.

Tiiu Hints kinnitas, et kuigi mõned Futurum 2 loojad ja seal töötavad õppejõud olid tegevad ka endises Majandusõiguse ja Poliitika Instituudis, on selle kooli puhul tegemist siiski täiesti uue õppeasutusega.

Sellegipoolest on endistel üliõpilastel, kellel Majandusõiguse ja Poliitika Instituut pooleli jäi, võimalik oma ainepunktid uude kooli üle kanda ning seal õiguskorralduse eriala lõpetada.

Erakolledži Futurum 2 rektor on filosoofiadoktor Heino Koppel ning prorektor professor Aleksander Levin.

Tagasi üles