Parem bussiühendus tõmbaks Põltsamaale

Kui Põltsamaa asub kodule lähemal kui Viljandi, laseb viljandimaalane end parema meelega Põltsamaale tõmmata.

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Kolmapäeval avaldatud uurimuse järgi on Põltsamaa kui tõmbekeskuse mõju valdkonniti erinev, häirivalt mõjub aga asjaolu, et ühissõidukid ei arvesta naabermaakonna inimeste vajadusi.


Põltsamaa linnavalitsuse projektijuht Loreida Küppas ütles, et Kõo valla elanikke mõjutab Põltsamaa linn keskmiselt ning Kolga-Jaani valla elanikele on sel keskpärane mõju äri- ja tervishoiuteenuste pakkujana.«Nõrgalt mõjutab meie linn aga Kolga-Jaani valla elanikke alus- ja põhihariduse, gümnaasiumi ning kultuuri- ja meelelahutusega seotud teenuste osas,» loetles ta.Bussiliiklus on igas maakonnas korraldatud oma liinidest lähtudes ning nii on teise maakonna elanikel raske üle piiri sõiduks sobivat aega leida.«See kehtib ka Kõo ja Kolga-Jaani valla elanike kohta,» tõdes Loreida Küppas.


«Bussiliiklus küll toimib, aga päeva jooksul on võimalik pääseda Põltsamaale vaid ühe bussiga, mis pärast pooletunnist peatust tagasi sõidab. Selle ajaga ei jõua kuskil käia ega midagi teha.»Kolga-Jaani rahvale on Põltsamaa tähtsal kohal kui transiidikeskus: sealtkaudu käivad kolgajaanilased Tallinnas ja Tartus.Projektijuht märkis, et ühistranspordi kõrval on suur mõju geograafilisel lähedusel. Kellele on Viljandi lähemal, see on harjunud pigem Viljandis käima. Niisamuti peibutab Jõgeva tolle kandi inimesi.Küsitlusele vastajate hinnangul tõmbab Põltsamaa kõige enam gümnaasiumiga ning selle osatähtsus võib suureneda, sest osa vastajaid arvas, et nende lapsed võiksid edaspidi just selles koolis käima hakata.Kooligi puhul ei saa mööda bussiliikluse mõjust. Projektijuht rääkis, et nii mõnigi Imavere elanik tahaks oma lapse kodule lähemale ehk Põltsamaale kooli saata, aga et bussiajad ei klapi, sõidab laps kaugemale, Järvamaale Paidesse.Projektijuhi andmeil on Põltsamaa köitvuses tähtsal kohal äriteenus, kusjuures  geograafilise läheduse kõrval pidas osa vastajaid kaalukaks koha meeldivust.


Kindlasti tähendab Põltsamaa ümberkaudsetele elanikele keskust, kuhu minnakse tervishoiuteenuse pärast. «Peab ütlema, et meie sihtasutus Põltsamaa Tervis on oma töö päris hästi korraldanud,» kiitis Loreida Küppas.Kultuuri ja meelelahutusteenuste puhul liigub tõmbepunkt kodule lähemale ehk siis pigem võetakse osa oma kodukoha üritustest kui minnakse kaugemale.

Tagasi üles
Back