Läheneb riigieksamite valiku tähtaeg

Eelmisel aastal kirjutas Viljandimaal lõpukirjandit 474 noort. Pildil on Kitzbergi gümnaasiumi abituriendid.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Gümnaasiumiõpilased peavad hiljemalt 20. jaanuariks teatama kooli juhtkonnale õppeained, milles soovivad tänavu riigieksameid teha. Samaks ajaks peavad oma valiku tegema ka kutseõppeasutuste õpilased, kes soovivad riigieksameid sooritada, ning gümnaasiumi varemlõpetanud.


Varemlõpetanud saavad riigieksamitele registreeruda riigiportaali

www.eesti.ee

päringukeskkonna vahendusel või tuleb täita avaldus, mille vormi leiab eksamikeskuse kodulehelt

www.ekk.edu.ee

.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada viis lõpueksamit, neist vähemalt kolm peavad olema riigieksamid. Eesti õppekeelega koolides on kohustuslik eesti keele riigieksam (kirjand), vene või muu õppekeelega koolides eesti keele kui teise keele eksam.

Alates käesolevast õppeaastast ei ole enam kohustuslik vene keele riigieksam (kirjand) vene õppekeelega koolides, see eksam on vabatahtlike valikute hulgas.

Riigi- ja koolieksamite valikut õpilane samal aastal muuta ei saa, st eksameid ei saa lisada, vahetada ega valitud eksamist loobuda. Kool saab lõputunnistuse väljastada 12. klassi õpilasele, kellel on kõikide õppeainete kooliastmehinded vähemalt rahuldavad ja kes on kõik valitud lõpueksamid (nii kooli- kui riigieksamid) sooritanud positiivselt.

2010. aasta riigieksamid algavad 15. aprillil eesti keele kui teise keele kirjaliku osaga ning lõpevad 11. juunil füüsika riigieksamiga. Riigieksami e-tunnistused on kättesaadavad hiljemalt 20. juunist riigiportaali www.eesti.ee. päringukeskkonnast.

Tagasi üles
Back