Seminaril vaeti kaugkütte väljavaateid

Eile peeti pärimusmuusika aidas sajakonna inimese osavõtul rahvusvahelist kaugkütteseminari «Kuidas kütta kui eestlane ja elada kui eurooplane?».

Tellijale

Kuulajad said osa nii Eesti kui Skandinaavia ekspertide ettekannetest, mis avasid kaugküttesüsteemide arendamise võimalusi. Ühtlasi arutleti seniste vigade üle ja vaadeldi Viljandimaa näitel eri olukordi. Lisaks rääkisid asjatundjad, miks tasub kasutusele võtta väikekoostootmisjaamu ning asutada kogukondlikke energiaühistuid.

Ettekannetele järgnes diskussioon, mille käigus püüti leida häid ideid, tagamaks Eesti hõredalt asustatud piirkondade kaugküttesüsteemide ellujäämist. Tõdeti, et paljudes Eesti asulates on kütmist puudutavad teemad teravalt päevakorral, sest ühiskondlikud hooned ja nõukogude ajast pärit kortermajad vajavad keskkütet, mille nõuetekohane töös hoidmine eeldab suuri kulusid.

Tagasi üles