Seminar vaagis kaugkütte väljavaateid

Seminari avas Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktor Berth Sundström.

FOTO: Tiina Pihlak / Viljandi maavalitsus

Reedel peeti pärimusmuusika aidas sajakonna inimese osavõtul rahvusvahelist kaugkütteseminari „Kuidas kütta kui eestlane ja elada kui eurooplane?“.

Tellijale

Kuulajad said osa nii Eesti kui Põhjamaade ekspertide ettekannetest, mis avasid kaugküttesüsteemide arendamise võimalusi. Ühtlasi arutleti seniste vigade üle, vaadeldi Viljandimaa näidetel erinevaid olukordi ja vaadati otsa arengufondi uuringule. Lisaks rääkisid asjatundjad, miks tasub kasutusele võtta väikekoostootmisjaamasid ning asutada kogukondlikke energiaühistuid.

Ettekannetele järgnes diskussioon, mille käigus püüti leida häid ideid, tagamaks Eesti hõredalt asustatud piirkondade kaugküttesüsteemide ellujäämist. Tõdeti, et väga paljudes Eesti asulates on praegu kütmist puudutavad teemad teravalt päevakorral: ühiskondlikud hooned ja nõukogude ajast pärit kortermajad vajavad keskkütet, mille nõuetekohane töös hoidmine eeldab suuri kulusid. Seejuures on toetatud alternatiive ning asjast huvitatud ettevõtjaid vähe. Samuti on paljudes kaugküttepiirkondades elanike arv pidevas languses, mis muudab süsteemi ülalpidamise ühe kasutaja kohta aina kallimaks.

Tagasi üles