Juhtkiri: Katkematu vool

FOTO: «Sakala»

Täpselt aasta tagasi, mullu 6. jaanuaril nentis «Sakala» oma juhtkirjas, et Viljandimaa kuivab elanike arvu poolest kokku. Täna jääb korrata üksnes tuhandeid aastaid vana piiblitarkust Koguja raamatust, et pole midagi uut siin päikese all.


Tõsi, kui eelmise aasta algul tuli tõdeda, et Viljandimaa rahva­arv on kahanenud 800 võrra, siis tänavu on kõnealune näitaja veidi väiksem: oleme kaotanud 674 inimest. Ehkki see arv ei löö viimase aastakümne tuhande ligi küündinud negatiivset rekordit, on seda siiski paraku väikse valla või suure kooli jagu.Võib väita, et tööpuudus osutus läinud aastal surmast hullemaks, sest marjamaad otsides on maakonnast lahkunud nelisada inimest. Tööealiste elanike mujale suundumine hoogustab rahvastiku vananemist veelgi ning oht muutuda pensionäride maakonnaks võtab üha selgema kuju. Viljandimaa tunnuslause «Ürgses rütmis!» saab eakate osa arvesse võttes hoopis huvitava alatooni.Viljandi maavanem Lembit Kruuse nentis «Sakalaga» vesteldes, et ei näe põhjust optimismiks. Tema sõnul muutub parimas eas inimeste hulga kahanedes raskeks uusi töökohti luua. See on suletud ring. Maavanema arvates aitaks sellest välja murda omavalitsuste liitumine, mis muudaks tervet Viljandimaad elujõulisemaks.Omavalitsuste juhid pole aga niisuguse seisukohaga päri, viidates, et pelk liitmistehe ei pruugi mingit lisaväärtust luua.Nii nagu eelmisel aastal, ei oska keegi ka tänavu välja pakkuda imenippi, mis meid hääbumisest päästaks. Küll aga võiks uue aasta alguse puhul keskenduda positiivsele. Mis sellest et Harjumaa, Pärnu ja Tartu meilt sadade kaupa inimesi ära meelitavad, meie seevastu meelitame endi hulka kümnete viisi järva- ja virumaalasi!Koguja nentis, et ehkki kõik jõed voolavad merre, ei saa see kunagi täis. Võime end lohutada, pöörates selle mõtte pahupidi: inimesi voolab küll mujale, kuid küllap ei jää Viljandimaa kunagi tühjaks.

Tagasi üles