Puudega noored saavad õppimiseks tuge taotleda

Õppetoetust makstakse Viljandi kooliansamblite heategevuslikul üritusel BÄM kogutud annetustest.

FOTO: Roger Ote

Viljandi linnavalitsus annab teada, et septembrikuu jooksul on Viljandis elavatel puudega noortel ehk 19-aastaste ja vanematel võimalik kandideerida õppimisega seotud toetusele.

Õppetoetust makstakse Viljandi kooliansamblite heategevuslikul üritusel BÄM kogutud annetustest.

Kandideerimiseks on tarvis esitada sotsiaalametile avaldus, milles tuleb märkida avaldaja nimi, elukoht, kontakttelefon, arveldusarve number ja mille jaoks toetust taotletakse. Avaldusele lisada õppeasutuse tõend õppimise kohta.

Tagasi üles