Maamaks kerkib Viljandis kahe protsendini

Alates jaanuarist on Viljandi linnas maamaksu määr kaks protsenti maa maksustamishinnast aastas.

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Viljandi linnavolikogu kehtestas 2010. aastal maamaksu määraks kaks protsenti maa maksustamishinnast aastas. Senine maamaksu määr 1,2 protsenti on kehtinud 1997. aastast.


Vastavalt maamaksuseadusele on volikogul õigus kehtestada maamaksumäär vahemikus 0,1-2,5 protsenti. Koefitsiendiga 2 protsenti laekub linnale pärast maamaksust vabastuse mahaarvamist ligikaudu 2,4 miljonit krooni aastas.

Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja on vabastatud tema kasutuses oleva elamumaa maksust 0,1 hektari ulatuses tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maalt rendi- või üüritulu. Ka represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud on maamaksust vabastatud.

Viljandi pensionäride maksuvabastuse summa jääb endiseks: kuni 300 krooni kuni 1000 ruutmeetri suuruselt krundilt. Krundi suuruse piirang tuleb maamaksuseadusest.

Maamaksuvabastuse puhul võetakse aluseks eelmistel aastatel maamaksust vabastatute nimekiri. Isikud, kellel on õigus saada maksuvabastust, kuid kes ei ole seni esitanud avaldust, võivad avalduse esitada 8. jaanuarini. Need tuleb saata postiga aadressil Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi, tuua raekotta või linnavalitsuse majja Laidoneri palts 5.

Tagasi üles