Kõos pandi headele mõtetele pesakastid

Postkasti paigaldanud Kõo vallavanem Tarmo Riisk loodab, et head mõtted praegusel külmal ja pimedal ajal just mõnes sellises kastis koha leiavad.

FOTO: Erakogu

Sellest nädalast saavad Kõo valla elanikud postitada oma ettepanekuid ja arvamusi just selleks otstarbeks paigaldatud heade mõtete pesakastidesse, kust need jõuavad vallajuhtideni.


Kõo vallavanema Tarmo Riiski sõnul tuli algatus juba enne omavalitsuste valimisi rahvaalgatuse korras moodustatud Raamatukogu Fraktsioonilt.

«Kindlasti ei oota me kastidesse anonüümseid sõimu- või laimukirju, vaid eluterveid ettepanekuid, mis valla elu edasi võiksid viia,» lausus Riisk.

Tegu pole ideede kriisiga

Vallavanem rääkis, et tegemist ei ole Kõo valda tabanud ideede kriisiga, mille lahendamiseks on vaja kirjalikku ajurünnakut korraldada, vaid ühe võimalusega teiste kõrval, andmaks volikogule ja vallavalitsusele märku tekkinud muredest või mõtetest, mida väikeses kohas sageli kõva häälega välja ei öelda.

Idee nimetada postkastid heade mõtete pesakastideks tuli volikogu liikmel Tiina Leisil. Tema sõnul peab ka kõige paadunum grafomaanist pealekaebaja kirja sellisesse kasti postitades enne teatud emotsionaalsed ja eetilised tõkked ületama.

Laekunud mõtetega hakkab kõigepealt tööle iga kuu kolmandal kolmapäeval kogunev Kõo volikogu Raamatukogu Fraktsioon, kes kirjad sorteerib ja vallajuhtidele edastab.

Raamatukogu hakkab ühendama

Võimaluse, et valik vaid rahvaesindajate teha jääks, välistab poolteist kuud tagasi moodustatud fraktsiooni kodukord, mille kohaselt osalevad raamatukogus kogunevas töörühmas vabatahtlikkuse alusel ka kõik kohalviibivad vallaelanikud.

Kõo raamatukogu juhataja Ille Riiski sõnul aitavad sellised ettevõtmised muuta raamatukogu kohalikke inimesi ühendavaks paigaks. Praegusel interneti- ja televisiooniajastul on see juba omaette väärtus.

Riisk rääkis, et õige pea teostub fraktsiooni esimene algatus: raamatukogu saab audiovisuaalse osakonna. Sinna kogutakse Kõo valda ja ajaloolist Pilistvere kihelkonda puudutavad audiovisuaalsed säilikud. Lisaks saatekatkenditele ja uudislõikudele on plaan koguda helikilde ja videomaterjali kohalike inimeste käest.

Kirivere kooli käsitööõpetaja Andrus Liiguse juhendamisel valmistatud pesakastid ootavad aga vallaelanike kirju Kõo ja Pilistvere raamatukogus ning Koksvere kaupluses.

Tagasi üles