«Sakala» usutleb Pärsti valla kandidaate

FOTO: vapp

Kas Heimtalit on arendatud valla teiste piirkondade arvelt?

Lauri Leesmend,
kandidaat nr 101,
Isamaa ja Res Publica Liit

Jah, on küll. Et eelarve on kindel ja piiratud, vähendab raha ühte piirkonda suunamine teistesse kohtadesse investeeritavaid summasid. Ent kui investeeringuid ei kontsentreerita, ei juhtu ega valmi kuskil midagi suurt. Oleks ju olnud mõeldamatu ehitada Heimtali spordihoonet viis või kümme aastat ning viia eri piirkondades ellu kolm-neli suurprojekti korraga.

Kui meil on kasutada miljardeid kroone euroraha, tuleks seda taotleda ja suunata mitmesuguste projektide tarbeks, kuid edasi tuleb liikuda samm-sammult.

Tähtis on muidugi ka see, et projektide finantseerimise ja euroraha kasutamiseks vajaliku omaosaluse kohustuse täitmisega ei kogutaks vallale suuri võlgasid.

Sellel korral investeeriti Heimtalisse, järgmine kord investeeritakse juba mujale — vähemalt oleks niiviisi õige.

Henri Väre,
kandidaat nr 109,
valimisliit Roheline Vald

Jah. Aga see, kui palju või kui vähe, selgub tulevikus, järgmistel aastatel.
Otsus Heimtalit just niimoodi arendada langetati majanduskasvu perioodil,  mil tundus, et raha jätkub peaaegu kõigeks. Siis tuli majandussurutis ning 2009. aasta eelarvet menetledes selgus, et Heimtali arendamiseks tuleb vähendada veelgi teedesse tehtavaid investeeringuid. Oli ka alternatiiv, mida enne valimisi hoolikalt välditi: vähendada valla­asutuste töötajate palku.

Mil määral takistab pikka aega igal aastal Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile spordihoone eest makstav umbes 5 miljonit krooni valla võimalusi arendada teisi piirkondi, sõltub majanduskriisi pikkusest ja sügavusest ning sellest taastumise kiirusest. Sellest sõltuvad muu hulgas riigi võimalused anda omavalitsustele eri projektide tarvis toetusi ning keskkonnainvesteeringute keskuse võimalused anda raha omavalitsustele vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimiseks (Päri, Ramsi).

Vallavalitsust tuleb tunnustada riigilt koolihoone ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimiseks toetuste saamise eest, võttes arvesse, et spordihoonet ehitada ja koolimaja renoveerida pole võimalik jupikaupa. Samuti ei saa nõuda, et vallapoliitikud oleksid suurema selgelt­näge­mis(analüüsi)võimega kui need, keda oleme riiki valitsema valinud.

Margus Toomla,
kandidaat nr 117,
Sotsiaal­demokraatlik Erakond
 

Paraku on summad alati piiratud ning seni on tehtud valik arendada eelisjärjekorras Heimtalit.

Heimtalil on hulk arengueeldusi, mid vallal tuleb ära kasutada ka siis, kui Pärsti vald tahab jätkata teiste valdadega ühinemata. Kaunis keskkond, ajalooline väärtus ja linnalähedus toovad siia külalisi ning uusi elanikke.

Senised vallajuhid on tahtnud neid võimalusi edasi arendada ning suunanud sinna teiste valla piirkondadega võrreldes rohkem investeeringuid. Usun, et kellelgi pole selle vastu midagi.

Loomulikult on teistelgi piirkondadel oma ootused. Paraku on vald võtnud nende investeeringutega suured kohustused, mis suruvad meie valikud kitsastesse raamidesse.

Peame leidma kompromissi ja jõudma kokkuleppele, millistele hüvedele on õigus teistel küladel. Miinimumstandard olgu spordiplats ja rahvamaja ning vald peab jõudumööda otsima võimalusi, kuidas neid ehitada.

Ka Heimtalit tuleb edasi arendada, muidu võib juhtuda, et senised suured investeeringud on tehtud asjata.

Ülar Saar,
kandidaat nr 153

See on kahe otsaga küsimus.

Vallale oli spordihoonet kindlasti vaja, et edendada tervisesporti ja pakkuda elanikele aktiivse puhkuse võimalust. Et ma ise pole praegu vallavalitsue liige ega kuulu ka volikogusse, pole ma kursis, kui suure laenukoormuse on vald endale võtnud, kuid võetud kohustused tuleb igal juhul kanda.

Tagantjärele targutada pole mõtet, nüüd on vaja seista selle eest, et investeering ennast ära tasuks ja spordihoone piisavalt rakendust leiaks. Vald saab sellele kaasa aidata näiteks spordi- ja pereüritusi korraldades.

Järgmine eesmärk peaks olema arendada väikesi külasid ja suvilapiirkondi, kus pole vett, kanalisatsiooni ega tänavavalgustust. Raha peaks nüüd sinna suunama.

Veel ootab lahendamist lasteaiakohtade küsimus. Ramsil on sobivad remonditud ruumid olemas. Tuleks astuda samme selle nimel, et saaks avada veel ühe lasteaiarühma.

Tarvis on ehitada ka laste mänguväljakud ja spordiplatsid. Võrreldes suurte rajatistega on see väike investeering, aga annab elukvaliteedile palju juurde.
Hea on see, et vald on aidanud kaasa külaliikumisele. Selle edendamist peaks jätkama.

Lauri Alver,
kandidaat nr 136,
valimisliit Oma Vald

Kindlasti mitte. Valimisliit Oma Vald on Pärsti valda juhtinud kuusteist aastat ja selle aja jooksul on väga palju ära tehtud.

Heimtali-Raudna kompleksi väljaarendamine tagab vallale hea elukvaliteedi, tänu millele inimesed tulevad meelsasti siia elama. Piirkonnas on loodud eeldused nii arenguks kui tööhõiveks.

Varasemal perioodil oli Heimtali piirkond vaeslapse rollis. Nüüd oli  Euroopa Liidu raha toel võimalik ehitada spordihoone ja remontida koolimaja.

Kõiki piirkondi on arendatud arengukava järgi ja võimalust mööda ning mitte ükski pole jäänud tähelepanuta. Eelmistel aastatel on kapitaalselt remonditud Jämejala küla pansionaat, Päri spordihoone, Puiatu lasteaed ja seltsimaja ning Ramsi vaba aja keskus. Pärsti kool on saanud uue katuse. Pärile on ehitatud lasteaed-raamatukogu. Praegu on kavandamisel Pärsti seltsimaja kapitaalremont.

Oma Vald näeb Pärsti valda tervikuna ja ükski piirkond ei ole olnud seni ega ole ka tulevikus teiste ees eelisseisus. Kogu valda arendatakse ühtse visiooni alusel ja meie eesmärk on pakkuda parimaid elutingimusi kõigile valla elanikele.

Kõike korraga teha ei jõua, kuid kindlasti viime ka edaspidi ellu selliseid suuri ja väikesi projekte, mis annavad kodukohas tööd ja parandavad elukvaliteeti.

Tagasi üles
Back