«Sakala» usutleb Kõpu valla kandidaate

Kõpu vallas elab 1. detsembri seisuga 701 inimest. Viljandimaa elanike arv on selle aasta 11 kuuga vähenenud 721 elaniku võrra.

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Mis on rahvaarvu piir, millest allpool ei saa Kõpu vald edasi kesta?


Tõnu Kiviloo,
kandidaat nr. 103,
valimisliit Kodukant Kõpu

Spekulatsioonid elanike arvu kriitilise piiri ja valla jätkusuutlikkuse üle on tundlik teema. Esiteks: Kõpu vald kui omaette kogukond sõltub üldisest elukvaliteedist ja sotsiaalsest infrastruktuurist. Teine tahk on omavalitsuse kui haldusaparaadi toimetulek. Siin hakkavad rolli mängima valla tulubaas ning see, kas kohapeal ja lähinaabruses leidub tasuvaid töökohti.

Väikevallal on elanikega suhtlemisel eelis: see suhtlemine on isiklik, sest peaaegu kõik on nägu pidi tuttavad.

Kõpu olud ja loodus pakuvad nii turvatunnet kui mõõdukat privaatsust. Valla arengukava on üles ehitatud põhimõttel, et inimesel oleks võimalik kohalikke olusid arvesse võttes rahuldada piirkonnas oma esmatarbevajadused. Piltlikult öeldes: Kõpus pole teatrit ja veekeskust, tänu liikumisvahenditele on aga meelelahutus kättesaadav kuni tunniajase autosõidu kaugusel.

Selleks et elanikkond ei väheneks, on seatud sihiks aidata kaasa töökohtade loomisele piirkonnas. Tegevustesse on kaasatud Eesti maaülikool oma teadmistepotentsiaaliga. Selle koostöö tulemusena on Kõpus eeldused, et lähitulevikus tekib paarkümmend töökohta juurde.

Õitsva kolhoosiaja inimeste vananemine on tinginud piirkonna rahvastiku vähenemise. Nüüd on käes aeg, mil nende inimeste lapsed ja lapselapsed kolivad tagasi vanematekoju, väärtustades järjepidevust.

Viimastel aastatel on renoveeritud lasteaed, tööd mõisahoones on lõpusirgel. Usun, et mõisakooli staatus innustab vanemaid panema oma lapsi pigem sinna kui mõnda kaugemasse tavakooli. Sellele aitab kaasa omavalitsus, toetades laste huvitegevust väljaspool õppetööd.

Et elu kogukonnas kokku ei kuivaks, on omavalitsuse esmane ülesanne leida mooduseid, kuidas töökohti juurde luua, ning hoida korras elamisväärne sotsiaalne infrastruktuur.


Kaimar Männigo,
kandidaat nr. 116,
valimisliit Kõpu Tulevik

Valla ülesanne on luua soodne ettevõtluskeskkond, sest nii saab juurde töökohti ja maksuraha, mille abil oma kodukanti paremaks muuta. Selleks peab ära kasutama riiklikke ettevõtluse elavdamise programme ja Euroopast tulevat raha. Et Kõpus maavarasid pole, tuleb soodustada turismi, põllumajanduse ja metsanduse arengut.

Lisaks näitavad kogemused, et mitmesuguseid koostöövorme kasutades on võimalik omavalitsuse toimimist ja haldussuutlikkust parandada. Hästi kavandatud ja korraldatud koostöö ettevõtjate ja teiste omavalitsustega aitab piiratud inimressursse otstarbekamalt kasutada, rääkimata ajast ja rahast.

Samuti saab vald elukeskkonna parandamisega soodustada inimeste soovi seal elada.

Kui inimesed tahavad Kõpus elada, ei kao vald kusagile, vaid pigem kasvab.

Tagasi üles