Minister rõhutas külaliikumise olulisust

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

FOTO: Liis Treimann.

«Külaliikumine on kujunenud põllumajandusministeeriumile üheks olulisemaks koostööpartneriks maaelu edendamisel,» ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder reedel, Eesti külade kaheksandal maapäeva avamisüritusel peetud kõnes, pidades sellega silmas koostööd külaliikumisega Kodukant ning kohalikke tegevusgruppe, mis on loodud Euroopa komisjoni poolt algatatud Leader programmi elluviimiseks Eestis.


«Külaliikumise näol on meil olemas tugistruktuur, mille toel saab luua uusi, elanikkonda koondavaid ühendusi, et aktiviseerida kohalikku algatust, selgitada välja piirkondade sisemisi arenguvõimalusi ja toetada külaliikumise eestvedajaid nende tegemistes,» tõdes minister, kes lisas, et mittetulundusühingute, seltsingute ja muude kodanikeühenduste tegevuse tulemuslikkust ei saa alati mõõta kroonides või tükkides, kuid nende olemasolu on vajalik selleks, et meie inimestel oleks keskkond, kus tunda end turvaliselt ja kogukonda kuuluvana.

Külaliikumisel Kodukant on olnud põllumajandusministeeriumi sotsiaalpartnerina oluline roll maaelu arengukava (MAK) meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel. MAK 2007-2013 raames on külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetusteks ette nähtud 744,3 miljonit krooni. Tänaseks on aset leidnud kaks taotlusvooru, mille tulemusena on vastu võetud 918 taotlust, millest 626 taotlusele on määratud toetusi kogusummas 360,3 miljonit krooni.

Külade arendamisele suunatud vahendeid on jagatud aastast 2003.

7.-9. augustini Tartumaal Rannus peetav Eesti külade Maapäev on külaliikumise suursündmus ehk külade parlament, mille eesmärk on koondada külade esindajad ja koostööpartnerid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal.

Tagasi üles