Soomaa rahvuspark tähistab aastapäeva

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Soode- ja rabaderohkuse ning viienda aastaaja poolest tuntud Soomaa rahvuspark tähistab sel nädalavahetusel 20. tegutsemisaastat seminari ja matkaga.

24. augustil peetaval seminaril tervitavad Sooma rahvusparki keskkonnaministeeriumi, keskkonnaameti ja riigimetsa majandamise keskuse (RMK) esindajad, samuti on sõna kohalike mittetulundusühingute liikmetel. Pühapäeval, 25. augustil korraldab RMK aastapäeva tähistamiseks matka Riisa õpperajal ja koprarajal.

Viljandi- ja Pärnumaa piiril asuv Soomaa rahvuspark kuulub rahvusvahelise tähtsusega Ramsari märgalade nimekirja ning on üle-euroopalise tähtsusega Natura 2000 võrgustiku linnu- ja loodusala. Soomaa rabad on väga olulised pesitsusalad inimpelglikele linnuliikidele ning sobiv elupaik suurtele kiskjatele. Tänu oma viiendale aastaajale on Soomaa armastatud sihtkoht loodusesõpradele nii Eestist kui kogu maailmast.

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni juhataja Sulev Vare ütlemist mööda on looduse ja kultuuripärandi kaitsmises oluline osa Soomaa sõbralikel ja tegusatel inimestel, kes on leplikud üleujutusega kaasnevate raskuste suhtes ega hädalda, vaid oskavad sellega kaasnevad miinused kenasti plussideks muuta.

Soomaa rahvuspark loodi 1993. aastal Vahe-Eesti suurte soode, lamminiitude ja metsade, maastike ja omapärase kultuuripärandi säilitamiseks, kaitsmiseks ja uurimiseks. Rahvuspargist enamiku hõlmavad suured sood: Kuresoo, Öördi, Kikepera ja Valgeraba. Neid eraldavad üksteisest Halliste, Raudna ja Lemmjõgi, mis ühinevad Navesti jõeks. Elu Soomaal sõltub ilmastikust rohkem kui kusagil mujal Eestis. Jõgede üleujutus, mida soosib tasane reljeef ja Halliste jõe vastuvoolu suubumine Navesti jõkke, on rahvuspargile palju kuulsust toonud.

Soomaa rahvuspargi valitseja on keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon, rahvuspargi külastuskorraldaja on RMK. Rahvuspargi kaitse eesmärkide saavutamisele ja kohaliku elu hoidmisele aitavad kaasa mittetulundusühingud ja organisatsioonid.

Tagasi üles