Pooled Euroopa Liidu riigid, nende seas Suurbritannia ja Poola, peavad tagasi maksma miljoneid eurosid põllumajandustoetust, sest Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole nad seda kasutades reegleid järginud.

Tellijale