Koolidest on kõige uuem hoone 1. keskkoolil. Seal esineb mitmeid ehituslikke puudusi. Ujula ja köögiruumide ventilatsiooniseadmed ei kindlusta küllaldast õhuvahetust. Viljandis puuduvad ventilatsioonitööde spetsialistid ning Tallinnas asuv vastav valitsus on piiratud võimsusega, nii et suudab ehitada ventilatsioonisüsteeme ainult uusehitustes. Järelikult ei ole koolil võimalik kellegi poole pöörduda abi saamiseks.

Tellijale Tellijale