Kultuuriakadeemia ootab sisseastujaid registreeruma

Kultuuriakadeemia hoone

FOTO: LAURI ALVER/SAKALA

26. juunini saavad Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rakenduskõrgharidus- ning bakalaureuseõppe päevasesse õppesse astuda soovijad sisseastumiseksamitele registreeruda.


Sisseastumiseksamid on vajalik sooritada kõigile kultuuriakadeemia õppekavadele õppima asumiseks, teatab akadeemia.

Registreerudes aadressil www.ut.ee/sisseastumine, saab üliõpilaskandidaat teada eksami toimumise aja ja koha. Kinnitus registreerumise kohta saadetakse tema e-postiaadressile. Kinnitus tuleb koos isikut tõendava dokumendiga eksamile kaasa võtta.

Sisseastumiseksamid kestavad 30. juunist 9. juulini, tulemused selguvad 11. juuliks ning need avalikustatakse aadressil www.ut.ee/sisseastumine.

Sisseastumiseksamite ja riigieksamite tulemuste põhjal saab üliõpilaskandidaat arvutada oma punktisumma ja võrrelda seda õppekavale kehtestatud minimaalse punktisumma ehk lävendiga. Vastu võetakse kõik üliõpilaskandidaadid, kelle punktisumma on võrdne lävendiga või ületab seda.

Rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe päevasesse õppevormi võetakse dokumente vastu pärast sisseastumiseksamite sooritamist, 13.-24. juulini aadressil www.sais.ee ning 20.-24. juulini kultuuriakadeemias kohapeal ja ülikooli peahoones Tartus. Vastuvõetute nimekirjad selguvad 28. juuliks ning need avalikustatakse aadressil www.ut.ee/sisseastumine.

7. augustiks peab riigieelarvelisele õppekohale vastu võetud üliõpilaskandidaat teavitama ülikooli oma õppima asumisest.

Lisainfot saab kultuuriakadeemia kodulehelt www.kultuur.edu.ee.

Tagasi üles