Halliste vald investeerib üle mitme aasta teedesse

Halliste valla tänavuse eelarve suurus on 1 332 962 eurot, millest umbes kümme protsenti läheb investeeringuteks. Kõige rohkem eurosid nõuab vallateede korrastamine.

Vallavanem Andres Rõigase sõnul on aastate jooksul teede seisukord läinud hullemaks, sest raha nende parandamiseks pole leitud. «Sel aastal tuli kehtestada prioriteet,» lausus Rõigas.

Tema jutu järgi on eelarves tänavu teehoolduseks 113 654 eurot, millesse kuulub ka lumelükkamisele ja hööveldamisele kuluv summa. Riigi toetus on 36 000 eurot. «Ma arvan, et üle poole sellest saab siiski teede kordategemisse investeerida.»

Tööd lähevad lahti siis, kui lumi on sulanud, ning ennekõike tehakse korda need teed, mille lähedal inimesed elavad.

Veel on vallal plaan teha pisitöid Halliste koolimajas: paigaldada tulekindlad uksed ning teha mõned õppekeskkonda parandavad ostud.

Samuti on kavas renoveerida Halliste aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustik. Vallavanema sõnul on torud amortiseerunud ning seetõttu ei suuda need tagada vajalikku veekvaliteeti.

«Torustiku vahetamise projekt on alles eskiisi tasemel ning seetõttu pole selle summat ka valla eelarves. Täpne summa selgub projekteerimise ja hangete jooksul, kuid praegu saab öelda, et projekti kogumaksumus suurendab valla eelarvet umbes poole võrra,» selgitas Andres Rõigas.

Suure osa eelarvest nõuab Halliste põhikool. «Igas omavalitsuses võtab haridus kõige suurema osa eelarvest,» lausus vallavanem. «Halliste põhikoolile läheb ümmarguselt 418 000 eurot.»

Üksikisiku tulumaksu on valla eelarvesse kavandatud 480 000 eurot. «Eelmisel aastal planeerisime 460 000, aga laekus rohkem,» rääkis Rõigas. «Eks esimese nelja kuuga ole näha, kui palju tulumaksu laekub. Ühtlasi saame ka teada, kas me oleme olnud oma arvestustes realistid või utopistid.»

Tagasi üles