Saarepeedi remondib teid ja koolimaja

Saarepeedi vallavanem Salme Koplikask tõstab tänavuste tähtsamate töödena esile teede ja koolimaja remondi.

Valla eelarve on 1 001 000 eurot, mis on eelmise aasta omaga võrreldes 6,4 protsenti kasvanud.

Suurim investeering läheb valla teedesse — nende tarvis on eelarves 120 000 eurot. Seda on 40 000 eurot rohkem kui eelmisel aastal.

Saarepeedi kooli jaoks annab vald 35 400 eurot, mille eest parandatakse vundamenti, seatakse sademevee ärajuhtimiseks ümber pinnast ning jätkatakse siseremonti.

Karula kauplusemaja katuse vahetuseks on arvestatud 21 500 eurot. Majas asuvad ka valla raamatukogu ja sotsiaalkorterid.

Rahvamaja vihmaveesüsteemide ehituseks on 21 400 eurot. Ühtlasi loodab vald sama summa sees renoveerida rahvamajaesise kõnnitee.

12 000 eurot läheb Saarepeedi matkamaja-infopunkti lagunenud puukuuri lammutamisteks ja uue ehitamiseks.

Vald annab panuse ka Viljandi laululava ehitamisse, selleks on kõrvale pandud 2830 eurot.

«Ligi pool eelarve kuludest, täpsemalt öeldes 46 protsenti läheb hariduse heaks,» lausus Koplikask. «Endiselt toetame mittetulundusühingute ja külaseltside koostatud projekte, tasudes omaosaluse, milleks on kümme protsenti projekti maksumusest.»

Saarepeedi vald maksab tänavu tagasi 24 780 euro suuruse võla, mille ta oli võtnud vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekti omaosaluse katteks.

Suurima tulu toob valla rahakotti üksikisiku tulumaks, mida Saarepeedi planeerib tänavu laekuvat 533 000 eurot. Seda oleks seitse protsenti enam kui mullu.

Tagasi üles