Kitsepidajale eraldi toetust pole

Riigisisest juurdemakset eurotoetustele ehk niinimetud top-up-toetust saavad küll ammlehma- ja utepidajad, aga kitsekasvatajatele ei ole seda seni antud.

«Mõne keskkonnatoetuste gruppi kuuluva meetme puhul siiski taotlemisvõimalus on,» lausus põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik.

Näiteks maaelu arengukava 2007—2013 teise telje meetmete hulgas on toetusi, mida võib saada ka kitsekasvataja, kuid seejuures tuleb täita üks tingimus. Nimelt arvatakse Eestis kõik kitsed põllumajandusloomaks, kes tuleb kuue kuu vanusena nõuetekohaselt märgistada ning kanda PRIA-s põllumajandusloomade registrisse.

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse raames on võimalik taotleda raha rohumaa kohta, mille igal hektaril peetakse vähemalt 0,2 ühikule vastaval hulgal mahepõllumajandusliku tunnustuse saanud karjatatavaid loomi, kes võivad olla ka kitsed.

Loomade karjatamise toetust võib saada veel kitsepidaja, kes on võtnud toetuse nõuete täitmise viieaastase kohustuse. Kitsed, kelle karjatamiseks toetust soovitakse, peavad olema kantud loomade registrisse vähemalt ajavahemikul 2. maist 31. augustini. Seda toetust ei saa aga taotleda need kitsepidajad, kel on niinimetatud mahekitsed ja kes saavad eespool väljatoodud maheloomade karjatamise toetust.

Tagasi üles
Back