Detsembrikuus tuli töötuid juurde

Detsembri lõpus oli töötuna arvel 39 670 tööealist inimest ehk 592 inimest enam kui kuu aega tagasi.

Töötukassa andmeil oli töötuid aasta lõpul seega kuus protsenti tööealisest elanikkonnast. Jõulukuul registreeris end töötukassas 5262 uut töötut, aga tööle sai või alustas ettevõtlusega 2091 inimest. Tegelikkuses võis uue või vana ametiga alustajaid rohkem olla, sest kõik ei teata töötukassale, et nad on leidnud uue töökoha.

Aasta viimasel kuul oli töötuse määr endiselt kõrgeim, 10,7 protsenti, Ida-Virumaal ja madalaim, neli protsenti, Tartumaal. Suurema osa eelnevalt ametis olnud töötutest moodustasid oskus- ja käsitöölised (20 protsenti) ning lihttöölised (19 protsenti).

Detsembris lisandus vähem tööpakkumisi kui novembris. Jõulukuu jooksul seati üles 2415 uut tööpakkumist, vahendatavate töökohtade koguarv oli 6294.

Kõige suurem osa ehk 27 protsenti pakkumistest oli teenindus- ja müügitöötajatele. Järgnesid oskus- ja käsitöölistele ning lihttöölistele pakutavad töökohad, mõlemad 18 protsendiga.

Tööalasel koolitusel käis detsembris 6066 ja tööotsingu koolitusel 920 inimest. Tööpraktikal osales 915, tööharjutusel 865 ja tööklubis 549 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1567 korral.

Töötukassa maksis detsembris töötuskindlustushüvitist 9704 inimesele ehk 22 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Tagasi üles
Back