Maksust pääsemiseks tuleb kontrollida sisse­kirjutust

Et järgmisel aastal ei pea kodualuse maa eest enam riigile maamaksu tasuma, soovitavad omavalitsused kõigil majaomanikel kontrollida oma sissekirjutust. Maksuvabastust saavad vaid need koduomanikud, kes on oma majja ametlikult sisse kirjutatud.

Et seadusemuudatus vabastab maaomaniku 0,15 hektari ulatuses maamaksust vaid rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele tuginedes, soovitavad omavalitsused kodanikel oma elukoha registreering rahvastikuregistris üle kontrollida. Seda saab teha elukohajärgses linna- või vallavalitsuses.

Peab arvestama, et inimese elukoha aadress võib vanast ajast olla märgitud vaid küla täpsusega, kuid see soodustust ei anna. Seaduse kohaselt peab püsivaks elukohaks rahvastikuregistris olema märgitud konkreetne hoone.

Kui inimesel on mitu kinnistut, saab maksuvabastuse ainult sellelt maatükilt, kus on rahvastikuregistri järgi tema elukoht. Kui maja on abikaasade kaasomandis, aga sisse on kirjutatud vaid üks neist, saavad nad pool soodustusest.

Kui inimesele kuulub ühes kortermajas mitu korterit, on ta vabastatud maamaksu tasumise kohustusest üksnes tema elukohaks oleva korteriomandi juurde kuuluva maa osas. Kortermajades, milles asuvad ka äripinnad, on korteriomanik vabastatud vaid elamumaa osa maksust.

Tagasi üles