Panga uuring: ettevõtted loodavad käivet kasvatada

27 Viljandimaa ettevõtte osalusel tehtud küsitluses selgus, et suurem osa firmadest loodab järgmisel aastal käibekasvu ning selleks sihitakse välisturge.

SEB panga tehtud uuringust selgus, et suuremaks eksportimiseks kavatseb kolmandik ettevõtetest luua uusi töökohti. Pank tegi järeldused oma äriklientide seas tehtud kiirküsitluse põhjal.

Olemasolevatel eksporditurgudel kavatseb kasvada 22 protsenti küsitlusele vastanud 27 ettevõttest. Uutele turgudele kavatseb siseneda 19 protsenti. Tegu on peamiselt tööstusettevõtetega.

Käibe kasvu näeb 85 protsenti ettevõtetest, kusjuures mõned suure kasvuambitsiooniga firmad näevad käibe kasvu rohkem kui 15 protsenti.

Vastanutest 30 protsenti kavatseb töötajaid juurde võtta ning küsitluses osalenud ettevõtete arvelt kasvab Viljandimaa töötajate arv järgmise aastal vähemalt 21 inimese võrra. Personali kasv on seotud eelkõige uutele turgudele sisenemise või olemasolevatel turgudel kasvamise ambitsiooniga.

Investeeringuid kavandab järgmisel aastal 70 protsenti küsitlusele vastanutest, kusjuures kõigist firmadest 48 protsenti kavatseb investeerida üle 30 000 euro.

Uuendustegevusi toodete või teenuste vallas kavandab järgmisel aastal 33 protsenti vastanutest ning töötajate arendamisse ja koolitusse soovib panustada 22 protsenti vastanutest.
 

Tagasi üles