Linn ei luba arvete eest tasu nõuda

Aktsiaselts Veolia Keskkonnateenused, mis edaspidi kannab nime Eesti Keskkonnateenused, teatas paberarvete tasuliseks muutumisest hiljuti majaomanike postkastidesse pandud reklaamlehel.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Artikkel ilmus 18. oktoobri
«Sakala» paberväljaandes.


Viljandi linnavalitsuse juristide hinnangul ei luba aktsiaseltsiga Veolia Keskkonnateenused sõlmitud leping elanikelt paberarve eest lisatasu nõuda.

Kõigis Viljandimaa omavalitsustes jäätmevedu korraldava ettevõtte müügi- ja jäätmekäitlusdirektor Bruno Tammaru tunnistas eelmisel nädalal «Sakalale» plaani hakata uuest aastast majaomanikele saadetava paberarve eest küsima 50-60 senti lisatasu.

Samas jättis ta täpsustamata, milliste valdade ja linnade elanikud peavad muudatusega arvestama, sest see, kas niisugust tasu võib kehtestada või mitte, sõltub omavalitsuse ja firma vahel sõlmitud lepingust.

Ehkki Viljandi linnavalitsus võtab teema ametlikult arutada alles eeloleval esmaspäeval, võib juba praegu oletada, et kohalik võim astub prügifirma kavatsusele vastu.

Linnavalitsuse juristi Marko Kotsari sõnul lubab Veolia Keskkonnateenuste ja linna vahel sõlmitud jäätmeveo korraldamise leping firmal hinnakirja muuta vaid siis, kui selleks on linnavalitsuse nõusolek.

«Praegu kehtiv hinnakiri näeb ette õiguse küsida täiendavat tasu teistkordse või korduva jäätmekäitluslepingu või veograafiku paberkandjal postitamise korral, kuid ei võimalda seda esimest korda esitatud arve puhul. Esmakordne arve peab igale jäätmevaldajale olema tasuta kättesaadav sõltumata sellest, kas see on saadetud e-posti teel või esitatud paberil,» selgitas ta.

Kotsari ütlemist mööda rõhutas linnavalitsus jäätmeveo hanke koostamise ajal, et soovib igati soodustada tänapäevaste arveldamisviiside ehk e-arvete kasutuselevõttu, kuid sellega ei tahetud kuidagi seniseid viise tõkestada või nende kättesaadavust inimestele ebamugavaks teha. «Linna soov oli tagada jäätmevaldajatele tänapäevased arveldamistingimused, jättes samal ajal paralleelselt käibele kõik senised võimalused.»

Tagasi üles
Back