Kaupo Kase: Kala mädaneb ikka peast

Kaupo Kase

FOTO: Elmo Riig / Sakala

VIIRATSI vallavolikogu võttis eelmisel neljapäeval vastu 50 651 540 krooni suuruse eelarve, mis on 12 miljonit krooni väiksem kui 2008. aasta oma. Peab märkima, et meie valla juhtidel oli õnne, sest tõelisest krahhist päästis neid läinud aastast jäägina uude üle tulnud 6 miljonit krooni.


Samas on selge, et rahuloluks pole põhjust. Käes on rasked ajad, mis nõuavad senisest kokkuhoidlikumat ja kaalutletumat juhtimist.Juba praegu on teada, et tänavu ei muutu valla suurima aleviku Viiratsi elukeskkonnas midagi paremaks. Inimesed jäävad käima mööda olematuid või lagunenud kõnniteid ning sõiduteedes haigutavate aukude lappimiseks kasutatakse kõige odavamaid võtteid.Veelgi tähendusrikkam on fakt, et Viiratsi vallas jääb ära lasteaiapedagoogide palkade võrdsustamine kooliõpetajate omadega. Samuti tuleb lasteasutustel suu puhtaks pühkida hulgast kaua oodatud toetustest ja investeeringutest.Lisaks pole praegu veel selgust, millal algab Kalmetu kooli renoveerimine, ehkki selleks on KOIT-kava kaudu raha eraldatud.VALLAVALITSUSE liikmete väitel vaatasid nad kriitilise pilguga üle kõigi allasutuste eelarved ning kärpisid võimalust mööda väga erinevate tegevusvaldkondade kulusid.Olen nõus, kulude kokkutõmbamisest kõikjal, kus see vähegi võimalik oli, polnud pääsu. Nii nagu riigis tervikuna, peavad ka omavalitsustes püksirihma pingutama kõik solidaarselt. Iseenesestki mõista peab see ühtlasi puudutama valla juhtorganeid.Kahjuks tuleb nentida, et Viiratsi valla juhtide senised sammud oma kulude kärpimisel on olnud sama hästi kui olematud. Seejuures pole peljatud laskuda pesuehtsasse populismi, jätmaks kodanikele muljet, et teemaga tegeldakse.Parim näide on siinkohal volikogu rahvaliitlasest esimehe Leemet Lõo palga vähendamine. Nimelt tuleb nüüd tema töötasu arvutamiseks iga kuu korrutada 16 445 krooni (senine palk) läbi koefitsiendiga, mis saadakse jooksval aastal laekunud tulumaksu jagamisel mullu samal perioodil laekunud tulumaksuga. Selle tulemusena vähenes Lõo töötasu jaanuaris ja veebruaris vaid 755 krooni. Pikemad kommentaarid on siinkohal liigsed.Vähemalt samavõrd skandaalne on, et vallavolikogu liikmed pole suvatsenud vähendada iseenda tasusid. Tuletan meelde, et volikogu liikmed saavad 875 ja komisjonide esimehed 1725 krooni kuus.Eraldi võttes pole tegu muidugi suurte summadega, kuid aasta peale kokku liidetuna moodustavad need arvestatava summa, mille eest oleks võimalik teha üht-teist hädavajalikku näiteks sotsiaal- või haridusvaldkonnas, aga miks mitte ka Viiratsi heakorras. Miskipärast ei pea volikogus jõupositsioonil olevad rahvaliitlased seda tarvilikuks.TULETAN MEELDE, et isegi Viljandi linnavolikogu liikmed, kelle töökoormus on tulenevalt omavalitsuse suurusest ilmselt Viiratsi kolleegide omast suurem, saavad istungitel osalemise eest kolm korda väiksema summa.Pealegi on küsitav, kas volikogu töös osalemine peab üldse olema tasustatud või tuleks selles näha ühiskondlikult aktiivsete elanike vabatahtliku eneseteostuse võimalust. On ju volikogu liikmete näol tegu töötavate asjalike inimestega, kes tuleksid toime ka ilma selle 875 kroonita. Milleks siis see kulu?Vallavanem Väino Luik ennustas, et 2010. aastal võib Viiratsi valla eelarve olla tänavusest veel kuus miljonit krooni väiksem. Niisiis võib oletada, et järgmisel aastal tuleb valla asutustes hakata inimesi koondama — vastasel korral ei suudeta enam riigi seatud kohustusi täita.Kõige selle taustal jääb arusaamatuks, miks Rahvaliidu fraktsioon esitas viimasel volikogu istungil eelnõu, milles ütles kategoorilise ei Pärsti ja Paistu vallavolikogu ettepanekule alustada läbirääkimisi omavalitsuste liitmiseks. Seda sammu põhjendati vajadusega kaasata protsessi ka Kolga-Jaani vald, keda kõnealused ettepanekud ei puudutanud.On ilmne, et tegu oli pigem otsitud ettekäändega, mis õigustaks naabritele vastutöötamist.Õnneks jagus volikogul kainet meelt ning arutellu lülitati teinegi eelnõu, mis annaks Paistu ja Pärsti vallale positiivse vastuse ning teeks ettepaneku kutsuda läbirääkimiste laua taha ka Kolga-Jaani valla esindajad.Kuigi Leemet Lõo püüdis seda varianti igast võimalikust aspektist mustata, jõuti lõpuks järeldusele, et tark on aeg maha võtta ja aprillikuisel istungil teema juurde tagasi tulla.MA EI OSKA öelda, kas Viiratsi valla ühinemine Kesk-Viljandimaale kavandatava suure liitomavalitsusega oleks parim lahendus. Selles selgusele jõudmiseks on aga vaid üks tee: osaleda läbirääkimistel ja innukalt enda eest seista.Viiratsi valla juhtide praegune jonnakas käitumine paneb vägisi mõtlema, et nad lähtuvad kõige labasemal kombel isiklikust kasust ega taha riskida võimalusega oma ametikohast ilma jääda. Pean seda lühinägelikuks, sest Viiratsi valla rahval on sisulise arutelu puudumisest üksnes kaotada.Küsigem, miks on ümbruskonna omavalitsuste juhid valmis julgeteks uuendusteks, kuid Viiratsi valla liidrid mitte. Uskudes, et meie omavalitsus kujutab endast teiste seas õnnelikku oaasi, keda üldised protsessid ei puuduta, lihtsalt petetakse ennast.Vaadates oma eelarve kokkukuivamist, on vaid aja küsimus, millal meil tuleb


hakata rääkima valla pankrotistumisest.Kahju küll, aga seesugused kurvad näited on meil Eestis juba võtta. Seega peame endalt küsima, kas tahame ise oma edaspidist käekäiku kujundada või laseme ühel päeval kellelgi ülevalt poolt julmalt meie eest otsused langetada. Valimisliit Avatud Viiratsi, kuhu mina kuulun, eelistab esimest varianti.PRESIDENT Toomas Hendrik Ilves kuulutas 2009. aasta innovatsiooni aastaks. Miks ei võiks ka Viiratsi vallavolikogu sellest üleskutsest kinni haarata ning parema toimetuleku nimel uuendustesse vastuvõtlikult suhtuda? Algatuseks oleks paslik volikogu kulutusi vähendada ning vabanevaid summasid lasteaiaõpetajate palkade  suurendamiseks kasutada.Ka Leemet Lõo võiks käituda riigimehelikult ja öelda lahti oma heldest palgast. Kui seni on volikogu esimehele palga maksmist (enamikus omavalitsustes see tavaks pole) põhjendatud asjaoluga, et tema õlul on valla arendusjuhi kohustused, siis nüüd näib see argument ära langenud olevat. Mis arendustegevusest me räägime, kui omavalitsus ei suuda isegi oma lasteaednikele lubatud palka tagada?Kokkuhoid ja ratsionaalsus on praeguse aja märksõnad. Ei pääse neist ka Viiratsi vald.

Tagasi üles