Viiratsi asulad said parema joogivee ja kanalisatsioonisüsteemi

Osaühingu Viiratsi Veevärk juhatuse liige Kaido Pitkäärt näitab Uusna reoveepuhastusjaama, mis on üks kolmest hiljuti vallas valminud samasugusest rajatisest.

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Viiratsi vallas eelmise aasta sügisest käinud rekonstrueerimistööd on valmis ning tänu neile saab Viiratsi, Vana-Võidu, Uusna, Tänassilma ja Valma rahvas paremat vett.

Osaühingu Viiratsi Veevärk juhatuse liige ja valla majandusspetsialist Kaido Pitkäärt ütles, et üle 1,65 miljoni euro maksma läinud ettevõtmise käigus rajati Uusna, Tänassilma ja Valma külla uus puurkaev, veetöötlusjaam ja reoveepuhasti. Torustikku vahetati peale nende kohtade Viiratsis ja Vana-Võidus.

85 protsenti vajaminevast summast saadi keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist, ülejäänud osa tasus vald.

Amortiseerunud seadmete ja torustike väljavahetamise järel paranes tunduvalt Uusna, Tänassilma ja Valma inimeste joogivee kvaliteet. Kaido

Pitkäärti sõnul oli selles varem liiga palju rauda ja fluoriidi. Praegu vastab joogivesi kõigile ettenähtud normidele.

Kaido Pitkäärt tõi välja, et Valma ja Tänassilma veetöötlusjaamas võeti kasutusele uudsed annuspuhastid.

«Need on olnud juba palju aastaid kasutusel näiteks Jõgeval, aga üldiselt ei ole veel eriti levinud,» rääkis Pitkäärt. Ta selgitas, et erinevalt aktiivmudapuhastitest pumbatakse sellisesse puhastisse reovett annuste kaupa ning see tõotab väikestes kohtades, kus kasutatava vee hulk muutub päevast ja kellaajast sõltuvalt palju, osutuda optimaalsemaks.

Uusnas ei võetud uut süsteemi kasutusele seepärast, et seal olid vana puhasti mahutid paremas seisukorras ning neid sai pärast rekonstrueerimist taas kasutada.

Tänavu mais valmis keskkonnainvesteeringute keskuse abiraha toel veetöötlusjaam veel neljas Viiratsi valla külas: Mäeltkülas, Ruudikülas, Vasaral ja Tustis. Ka neis paigus ületas varem joogivee rauasisaldus lubatud norme tunduvalt.

Neli veetöötlusjaama läksid maksma 80 600 eurot, sellest 20 protsenti tuli tasuda omavalitsusel. «Nüüdseks on Viiratsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 2008.—2020. aasta arengukava põhipunktid täidetud,» võttis Kaido Pitkäärt kokku.

Tagasi üles