Türgiriigil on praegu Araabias palawat tegemist, sest seal loitab lausa mässamine üles, ja mitmes kohas on Türgi sõasalgad mässajate Araablaste käest armetumalt peksa saanud. Selle mässamise waigistuseks peab Türklane usinaste ja kõige jõuuga tööd tegema, sest Araablased on sõakas ja tuline rahwas, kes kui korra jo wõidule saaksiwad, ennast pärast enam ei tahaks alla anda, enne kui kedagi mehi enam püsti ei seisaks.