Inglismaal heidab üks hirmus tegu praegu kõik muud asjad kõrwale, Inglis kuninganna peale on püssiga lastud: jälle on seega kuri käsi sõariista üles tõstnud ja ühe kroonitud pää peale lasknud, mis õnneks nurja on läinud. Inglased armastawad wäga oma kuningannat ja kurjateu nurjaminemise üle hõiskawad miljonid truid alamad. Ehk teeb see jäle lugu Inglaste silmad selgemaks, et ühiselt tõiste riigiwalitsustega mässajate kurjategijatele enam seal omal saarel nii wabat eluaset ei anna.