Wõeralt maalt. Wiinist. Nende inimeste arw, kes mullu Wiini Ringteaatri põlemise ajal kõige jäledama ja õnnetuma surma saiwad, on 383 hinge. Weel praegu räägitakse sellest asjast Wiinis suure kurbduse ja haledusega, sest enam kui sada perekonda leinawad. Aga see raske õnnetus on ommete seda teinud, et nüüd teaatrites igal pool palju suurema hoolega tule eest hoitakse ja asju nõnda seatakse, et sarnane jäle lugu ei wõiks sündida.