Inglise poliitikalistel on üks katse lühikese aja jooksul jo tõiskorda nurja läinud: Prantsusemaaga ei taha ega taha kaubatollide wähendamise leping sigineda. Praegu on asi täitsa katki jäetud. Prantslased ei anna karwa wäärt järele, peawad oma kasu ülemaks kui naabri. Siiski loodetakse jälle uuesti kaubitsemist poliitika teel alustada ja kinnitatakse, et sellepärast sõbrus nende kahe riigi wahel mitte wähendatud ei wõiwat saada. Asi seegi, kui kaks wägewat, kes kumbki järele ei anna, siiski «kallid sõbrad» on.