Soomemaalt. — Ka seal, nagu meilgi siin pool Soomelahte, kaebatakse wäga tänawuse talwe tee ja lume puuduse pärast, mis niiheaste põllulist talwist majatoimetust kui ka kauba-ajamist ja kõik läbikäimist takistas. Weebruari hakatusel olla seal tormid mitmes kohas kahju teinud, mõnes kohas terwed majad ära lahutanud ehk katused pealt ära laastanud, ka kaebatakse mitmes kohas seal tormi läbi inimeste elu kahju sündinud olewat ja muud häkilist õnnetust.