Soomemaal pühitseti Borgas, nagu iga aasta, ka tänawu 24. Januaril (uue aja arwu järele 5. Weebruaril) kuulsa Soome lauliku Runeberg’i sündimise päewa. Juba hommiku wara oliwad linna rahwas, kui ka Helsingist sinna reisinud wõerad lauliku haua ümber kogunud ja seda krantside ja lillekimpudega ehitanud. Pidu hakkas peale lõunat jalgliugu tritsujooksmisega, kus juures muusika koor mängis. Peale selle mindi pidu rongis ja tulelontidega haua juure ja lauldi Soomerahwa laulu: «Meie maa». Õhtul peeti Soome ja Rootsikeele kõnesi.