Iga aiasõbra tähelepanemist soowiksime Tartu kunstkärnäri Joh. Daugull’i «Hinnakirja» peale juhatada, mis ka tänawu jälle Eesti keeles wälja on tulnud. Niipalju, kui meie seiemaale kaubakärnärite hinnakirju läbi oleme waadanud, on Daugull’i hinnakirjas hinnad ikka kõige odawamad olnud. Et seal ka kaup hea on, seda wõime juba sellepärast tunnistada, et ise ka igal aastal sealt oma tarwituse seemned oleme ostnud ja seal weel midagi halba kaupa ei ole leidnud.