Omalt maalt. Wiliandis. Kohtude tegewus. Wiliandi linnas piiras linna politsei 25. Januaril Wiliandi Sillakohtu käsu peale korraga kesk päewa ajal Schmidt’i maja sisse, kus Sakala toi­metaja elab, ja otsiti toad läbi, kas ehk Mart Mitt’i seal ei ela. — Jõledad tembud. Nädal enne seda lautadi hulk kirju Wiliandi linnas laiali, milles teada anti, et Wiliandi linn 26. Januaril põlema saaks pandud. Linna rahwas elas suure kartuse sees ja igal pool oliwad wahid wäljas.